OBIADY

Zapraszamy wszystkich chętnych na pyszne domowe obiady.
Szkoła umożliwia korzystanie z gorącego posiłku – obiady są gotowane w stołówce szkolnej w budynku na os. Górali 18 i wydawane w godzinach 11.30 – 13.00. Dzieci i młodzież przechodzą na obiad podczas dużej przerwy pod opieką nauczycieli świetlicy i osób wspomagających.

Koszt jednego obiadu dla ucznia wynosi jedynie 8 zł. Wpłaty za obiady przyjmowane są wyłącznie na konto:
PKO BP 41 1020 2892 0000 5502 0590 9488
do dziesiątego dnia każdego następnego miesiąca.
Od wpłat po tym terminie naliczane będą odsetki ustawowe. Kwota do zapłaty zostanie wyliczona dla każdego ucznia i podana do wiadomości.

UWAGA RODZICE!

Rodzic/opiekun zawiera pisemną umowę z placówką. Osoby posiadające decyzję MOPS/GOPS na świadczenie w postaci gorącego posiłku, proszone są o niezwłoczne dostarczenie ich do sekretariatu lub pokoju Nr 10. Wydawanie obiadów będzie możliwe tylko i wyłącznie na podstawie decyzji MOPS/GOPS lub deklaracji rodzica/opiekuna, który zawiera pisemną umowę z placówką. W przypadku nieobecności ucznia i sytuacji, kiedy obiad nie był odwołany – nie podlega odliczeniu w miesiącu następnym, może on być odebrany „ na wynos”.

Opłata za obiady podlega zwrotowi (odpis) tylko w przypadku nieobecności dziecka w szkole zgłoszonej minimum dzień wcześniej, lub tego samego dnia do godziny 7.30 intendentowi lub sekretarzowi szkoły. Nieobecność niezgłoszona skutkuje naliczeniem opłaty za obiad (dotyczy to również nieobecności dziecka z powodu choroby).
Telefony: 12 644 34 17 oraz 693 683 444.

jadłospis czerwiec 17-20.06.2024
Skip to content