Szanowni Państwo,
Informujemy, że kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone zostało do 24 maja br.
W razie pytań prosimy o kontakt przez dziennik elektroniczny,
e-mail zss14.krakow@gmail.com
telefonicznie 12 644 34 17 lub 693 683 444

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ, BRANŻOWEJ I PRZYSPOSABIAJĄCEJ TRWA
W celu przyjęcia ucznia do szkoły proszę wypełnić wniosek (pobierz wniosek) i złożyć:
przez e-mail: zss14.krakow@gmail.com
wysyłając zdjęcie na nr tel. 693 683 444
zostawiając kopertę na portierni szkoły
Szczegółowe informacje pod nr tel.
12 644 34 17 ( w godzinach 8-14)
693 683 444
600 293 580 (dotyczy szkoły branżowej i przysposabiającej)
501 710 082 (dotyczy szkoły podstawowej)

Uprzejmie informujemy, że na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) Urzędu Miasta Krakowa została uruchomiona usługa EK-16 (Wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego w Rodzice/opiekunowie dziecka mogą za pośrednictwem ww. platformy składać wnioski o skierowanie do kształcenia specjalnego. (przejdź do EK-16)

Zasady organizowania zajęć w ZSS14 w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem
PZSLSZ
tablica