Stowarzyszenie Dobro Dziecka

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych

„ … dłonie są krajobrazem serca ” Jan Paweł II

KRS: 0000718862

Nr konta:

Raiffeisen Bank

19 1750 0012 0000 0000 3889 1038

Sportowe 28, 31-966 Kraków
Wczesne Wspomaganie, Szkoła Podstawowa, Branżowa Szkoła I Stopnia, Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Główne cele Stowarzyszenia Dobro  Dziecka   to:

  • wspieranie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną,
  • pomoc dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji materialnej,
  • działania na rzecz integracji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną ze środowiskiem społecznym,
  • poprawa bazy lokalowej i wyposażenia szkoły.

uczymy  wspieramy  wychowujemy  rozwijamy inspirujemy  pomagamy

 

Pomóż nam spełniać marzenia

 

www.zss14.pl

zss14@mjo.krakow.pl

 

Informacja o stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Krakowie 14.02.2018 roku i od tego dnia rozpoczęło swą działalność na terenie ZSS nr 14. Przedmiotem podstawowej działalności stowarzyszenia jest pomoc uczniom, ich rodzinom i nauczycielom oraz stałe wspieranie rozwoju szkoły w działalności na rzecz edukacji, rewalidacji i wychowania dzieci niepełnosprawnych. Stowarzyszenie realizuje swoje zadania poprzez pozyskiwanie środków materialnych i finansowych w celu: m.in. współfinansowania szkolnych imprez rekreacyjnych i artystycznych, festynów, nagród i upominków dla uczniów, wyjazdów i wycieczek, organizacji pomocy finansowej i rzeczowej, poprawy bazy lokalowej i wyposażenia szkoły.
Członkami stowarzyszenia są nauczyciele ZSS nr 14. Wszelkie działania, które podejmują na rzecz pozyskiwania funduszy lub pomocy materialnej na rzecz uczniów lub szkoły, są wykonywane charytatywnie.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia „Dobro Dziecka” za rok 2018

W roku 2018 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” uzyskało przychody z następujących źródeł:
• Dobrowolne składki członkowskie: 960,00 zł
• Darowizny od sponsorów : 9690,00
• Dotacja od Fundacji Orlen na realizację projektu: 10000,00 zł (XII 2018 r.)
• Darowizny rzeczowe przekazane przez sklep Auchan (materiały papiernicze, plastyczne, zabawki), firmę Bielenda ( kosmetyki), piekarnię Dom chleba.
Na działalność statutową tj. comiesięczną opłatę za wynajem pomieszczenia w ZSS nr 14, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i karty, zakup programu komputerowego do prowadzenia księgowości i druk ulotek dotyczących stowarzyszenia przeznaczono 761,00 zł.
Zgromadzone fundusze i darowizny rzeczowe zostały przeznaczone na:
– organizację pikniku z okazji Dnia Rodziny w VI 2018 r. ( zgromadzenie produktów spożywczych: kiełbasa, chleb, napoje, słodycze),
– zakup nowych oprawek do okularów ucznia Szkoły Przysposabiającej do Pracy,
– opłatę za obiady szkolne dla ucznia Szkoły Branżowej,
– zakup przypinek narodowych dla uczniów ZSS nr 14 z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości,
– przygotowanie słodyczy i upominków dla uczniów z okazji mikołajek.
Stan konta stowarzyszenia na dzień 31.12.2018 r. to 19.764,40 zł (w tym: 10000,00 zł od Fundacji Orlen).

prezes zarządu stowarzyszenia
Elżbieta Wcisło

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia „Dobro Dziecka” za rok 2019

W roku 2019 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” uzyskało przychody z następujących źródeł:
• Dobrowolne składki członkowskie: 750,00 zł
• Darowizny od sponsorów : 6417,00 zł
• Darowizny na organizację Małopolskiego Konkursu Kucharsko-Cukierniczego: 7900,00 zł
• Dotacja od Urzędu Miasta Krakowa na realizację projektu: 3300,00 zł
Na działalność statutową tj. comiesięczną opłatę za wynajem pomieszczenia w ZSS nr 14 oraz opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i karty przeznaczono 355,20 zł.
W roku 2019 Stowarzyszenie „Dobro Dziecka” współfinansowało:
– organizację Małopolskiego Konkursu Kucharsko-Cukierniczego, pikniku z okazji Dnia Rodziny, Jubileuszu 60-lecia szkoły, dnia promocji szkoły;
– zakup nagród i upominków dla uczniów z okazji: ślubowania klas I, konkursu „Wzorowy zeszyt”, dla uczniów wyróżnionych na zakończenia roku szkolnego, słodyczy z okazji mikołajek;
– pomoc rzeczową w formie świątecznych paczek żywnościowych dla potrzebujących uczniów i ich rodzin, – – zakup odzieży dla uczniów z ubogich rodzin;
– opłatę za obiady ucznia Szkoły Branżowej.
Przygotowano i zrealizowano 2 projekty: „Harcerstwo dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w ZSS nr 14” (od Fundacji Orlen „Dar Serca” uzyskano na ten cel 10 tys. zł, które przeznaczono na zakup mundurów i organizację harcówki) oraz projekt „Marzenie o Warszawie” ( od UM Krakowa uzyskano 3300 zł, które przeznaczono na organizację wycieczki do Warszawy z okazji 60-lecia szkoły).
W XII 2019 r. stowarzyszenie rozpoczęło realizację zbiórki publicznej( finansów do puszek i produktów spożywczych w sklepach), która trwa do IV 2020 r.
Stan konta stowarzyszenia na dzień 31.12.2019 r. to 11.271,23 zł.

prezes zarządu stowarzyszenia
Elżbieta Wcisło

Skip to content