Dokumenty do pobrania i przetargi

Zabezpieczone: Regulamin pracy
Procedura postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem oraz działań zapobiegawczych
Statut szkoły
Regulamin określający korzystanie przez uczniów z bezpłatnych podręczników
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2023/2024 – SZKOŁA PODSTAWOWA
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2023/2024 – SZKOŁA BRANŻOWA
Regulamin wyjść i wycieczek
PROCEDURA WYDAWANIA OPINII O UCZNIU
Wniosek o wydanie opinii o uczniu
REGULAMIN AUKCJI CHARYTATYWNEJ
Umowy najmu 2017
Umowy najmu 2018
Umowy najmu 2019
Umowy najmu 2020
Umowy najmu 2021
Umowy najmu 2022
Umowy najmu 2023
Umowy najmu 2024
Regulamin wynajmu pomieszczeń
Podanie o wynajem pomieszczenia
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Wniosek o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Informacja o sytuacji rodzinnej i materialnej
Przetarg – izolacja ścian fundamentowych
Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

umieszczono na stronie: 2019-07-17

Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

umieszczono na stronie: 2019-07-17

Izolacja ścian fundamentowych budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie na os. Sportowym 28 – Numer postępowania: ZSS14.21.6.2019

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
– zamieszczono na stronie 21.08.2019 r.

Malowanie holu i korytarzy na parterze w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie, na os. Sportowym 28 – Numer postępowania: ZSS14/26/1/2020

Zamieszczono na stronie 22.07.2020 r.

Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Umieszczono na stronie 06.08.2020

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

Umieszczono na stronie 06.08.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamieszczono na stronie 11.08.2020

Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem i dostosowaniem schodów przy budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie, na os. Sportowym 28 – Numer postępowania: ZSS14/26/2/2020

Zamieszczono na stronie 05.08.2020 r.

informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

Zamieszczono na stronie 20.08.2020

Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zamieszczono na stronie 20.08.2020

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamieszczono na stronie 26.08.2020

Wykonanie i montaż dwóch kompletów drzwi drewnianych przeszklonych wraz z robotami towarzyszącymi w holu budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie na os. Sportowym 28 – Numer postępowania: ZSS14/26/3/2020

Zamieszczono na stronie 29.09.2020 r.

Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zamieszczono na stronie 14.10.2020

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy PZP

Zamieszczono na stronie 14.10.2020

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamieszczono na stronie 16.10.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU REMONTU KORYTARZY I PIĘTRA I
KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 14

Zamieszczono na stronie 21.06.2021

Kosztorys

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU REMONTU KORYTARZY I PIĘTRA I
KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 14

Zamieszczono na stronie 21.06.2021

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU REMONTU KORYTARZY I PIĘTRA I
KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 14

Zamieszczono na stronie 21.06.2021

SWZ

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU REMONTU KORYTARZY I PIĘTRA I
KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 14

Zamieszczono na stronie 21.06.2021

Szczegóły postępowania

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU REMONTU KORYTARZY I PIĘTRA I
KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 14

Zamieszczono na stronie 21.06.2021

Informacja z otwarcia ofert

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU REMONTU KORYTARZY I PIĘTRA I
KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 14

Zamieszczono na stronie 07.07.2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU REMONTU KORYTARZY I PIĘTRA I
KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 14

Zamieszczono na stronie 14.07.2021

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU REMONTU KORYTARZY I PIĘTRA I
KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 14

Zamieszczono na stronie 19.07.2021

Identyfikator postępowania

Remont korytarzy I pietra oraz klatek schodowych w budynku szkoły

Zamieszczono na stronie 20.07.2021

Ogłoszenie o zamówieniu – 2021_BZP 00120266_01

Remont korytarzy I pietra oraz klatek schodowych w budynku szkoły

Zamieszczono na stronie 20.07.2021

SWZ – ZSS14_26_2_2021

Remont korytarzy I pietra oraz klatek schodowych w budynku szkoły

Zamieszczono na stronie 20.07.2021

Załącznik nr 7 do SWZ – STWIOR

Remont korytarzy I pietra oraz klatek schodowych w budynku szkoły

Zamieszczono na stronie 20.07.2021

Załącznik nr 8 do SWZ – Przedmiar robót

Remont korytarzy I pietra oraz klatek schodowych w budynku szkoły

Zamieszczono na stronie 20.07.2021

Informacja z otwarcia ofert

Remont korytarzy I pietra oraz klatek schodowych w budynku szkoły

Zamieszczono na stronie 05.08.2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Remont korytarzy I pietra oraz klatek schodowych w budynku szkoły

Zamieszczono na stronie 10.08.2021

Skip to content