Specjaliści

 

Dyżury w roku szkolnym 2022/2023:


poniedziałek – Agnieszka Zubel – psycholog (8:00 – 12:00), Krzysztof Bułka – psycholog (12:00 – 15:30)

wtorek – Martyna Warmbier – psycholog (8:00 – 12:00), Małgorzata Włodarczyk – pedagog (12:00 – 15:30), Julia Pucka – psycholog (12:00 – 15:30)

środa – Alina Sitko – pedagog (8:00 – 12:00), Martyna Warmbier – psycholog (12:00 – 15:30)

czwartek – Małgorzata Włodarczyk – pedagog (8:00 – 12:00), Agnieszka Zubel – psycholog (11:00 – 14:30), Alina Sitko – pedagog (12:00 – 15:30)

piątek – Krzysztof Bułka – psycholog (8:00 – 12:00), Julia Pucka – psycholog (12:00 – 15:30)

 

Oferujemy specjalistyczną opiekę prowadzoną przez doświadczony zespół terapeutów, w skład którego wchodzą:
psycholodzy
pedagodzy
socjoterapeuci
logopedzi
neurologopedzi
rehabilitanci
trenerzy RSA i EEG Biofeedback
terapeuci pedagogiczni
terapeuci behawioralni
trenerzy Umiejętności Społecznych
terapeuci Integracji Sensorycznej
terapeuci Integracji Funkcji Wykonawczych

Terapia prowadzona jest w oparciu o autorskie programy terapeutyczne skrojone na miarę potrzeb dziecka.

 

Krzysztof Bułka – psycholog szkolny – terapia psychologiczna, terapia SI

Ukończyłem studia magisterskie na kierunku Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, jestem pedagogiem, oligofrenopedagogiem terapeutą Integracji Sensorycznej. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą z zaburzeniami zachowania i emocji, zaburzeniami lękowymi, niepełnosprawną intelektualnie, z niepełnosprawnością sprzężoną, a także ze spektrum autyzmu. Opracowałem autorski program pracy muzykoterapeutycznej z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie i zaprojektowałem szkolne Studio Multimedialno-Terapeutyczne. W swojej pracy pomagam dzieciom w problemach rodzinnych i szkolnych – związanych z agresją, lękiem, postawami buntowniczymi i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym.

 

Małgorzata Włodarczyk – pedagog szkolny

Jestem doświadczonym nauczycielem dyplomowanym z wieloletnim stażem. Ukończyłam na UJ pedagogikę specjalną: resocjalizacja, później uzyskałam kwalifikacje oligofrenopedagoga. Od 1999 roku pracuję na stanowisku pedagog szkolny. Poszerzałam swoją wiedzę uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, warsztatach, szkoleniach. Jako pedagog zajmuję się problemami dzieci i młodzieży. Udzielam wsparcia i porad. Organizuję spotkania, imprezy profilaktyczno- wychowawcze. Prowadzę z uczniami zajęcia indywidualne i grupowe. W pracy z dziećmi dążę do kształtowania i wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka. Bardzo lubię pracę z dziećmi. Sprawia mi dużo radości i satysfakcji. Służę wsparciem i pomocą rodzicom i opiekunom, pomagam w rozwiązywaniu różnych trudnych sytuacji oraz kłopotów wychowawczych. Jestem pozytywnie nastawiona do życia i zawsze chętna do pomocy.

 

Katarzyna Kusion – rehabilitant – korekta wad postawy, hipoterapia, zajęcia na basenie

W szkole z dziećmi pracuję już prawie 20 lat. Ukończyłam Akademię Wychowania Fizycznego – na kierunku rehabilitacja ruchowa, kurs masażu. Jestem instruktorem rekreacji ruchowej, instruktorem Nordic Walking, trenerem EEG BFB II stopnia, biorę udział w kursach, warsztatach i konferencjach związanych z wykonywanym zawodem.
Każdy uczeń ma wykonaną wstępną diagnozę i indywidualny program działania. Lubię swoją pracę, a dzieci staram się zachęcić do zdrowego i aktywnego trybu życia.

 

 

Elżbieta Wcisło – pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej I stopnia – terapia SI

Od ponad 20 lat pracuję w Zespole Szkół Specjalnych nr 14 z dziećmi oraz młodzieżą i cały czas uczę się od nich czegoś nowego. Wierzę, że wspólnym wysiłkiem można przekraczać granice i cały czas iść do przodu pomimo przeciwności.

 

 

 

 

 

Magdalena Czapiga – oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej-terapia SI

W ZSS14 pracuję ponad 20 lat. Mam doświadczenie jako nauczyciel i terapeuta. Moją pracę lubię przede wszystkim za możliwość codziennego kontaktu z młodym człowiekiem, od którego stale się uczę.

Integracja sensoryczna jest bardzo atrakcyjną dla ucznia i silnie motywującą do wysiłku terapią. Jest lubiana ze względu na możliwość wykorzystywania podczas niej dużej ilości sprzętu terapeutycznego i tzw. „zabawek terapeutycznych”, w które bogato wyposażony jest nasz szkolny gabinet.

 

 

Bernard Łach – oligofrenopedagog, katecheta, nauczyciel wychowania fizycznego, trener piłki nożnej UEFA A, licencjonowany spiker

W naszej szkole pracuję od ponad 20 lat jako katecheta i trener piłki nożnej. Od razu wiedziałem, że jest to miejsce, gdzie pracując z dziećmi i młodzieżą spełniam swoje powołanie. Od blisko 20 lat prowadzę grupę wsparcia Przystanek Przyjaźń dla naszej młodzieży.  Uczymy się razem budować więzi przyjaźni z każdym człowiekiem, a radosny i wartościowo spędzany czas umacnia nas w codzienności. Od kilku lat prowadzę drużynę piłkarską naszej szkoły.  Treningi i zawody piłki nożnej, również w ramach MSSS Sprawni Razem, kształtują nie tylko umiejętności techniczne, taktyczne i motoryczne zawodników w ulubionej dyscyplinie, ale również cechy wolicjonalne, poczucie wartości i umiejętności współpracy w zespole.

 

Urszula Lang- neurologopeda  – terapia mowy

Studia magisterskie ukończyłam na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kwalifikacje do zawodu logopedy uzyskałam po ukończeniu Studiów Podyplomowych w zakresie logopedii na Akademii Pedagogicznej w Krakowie i  Studiów Podyplomowych w zakresie neurologopedii na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej. Ukończyłam również kursy I, II i III poziomu Makatonu, Manualnej terapii krtani metodą Mathieson, Terapii sensomotorycznej i korekty dysfunkcji ustno-twarzowych. Od 25 lat pracuję z dziećmi i młodzieżą i staram się pomóc każdemu, kto mojej pomocy potrzebuje.

 

 

Alina Sitko – pedagog szkolny, oligofrenopedagog

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałam w placówkach specjalnych, opiekuńczych oraz szkołach.  Stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności w zakresie pomocy i terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, niepełnosprawnościami  poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, konferencjach, webinarach. Praca z dziećmi i młodzieżą daje mi ogromną radość, satysfakcję i spełnienie.

 

Agnieszka Polak – oligofrenopedagog

Agnieszka Polak ukończyła studia magisterskie z pedagogiki specjalnej ze specjalnością wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Absolwentka studiów podyplomowych z terapii pedagogicznej, socjoterapii,  a także zdobyła certyfikat  I i II stopnia Terapii Ręki. Stawia na ciągły rozwój i doskonalenie swoich umiejętności. Zwolenniczka terapii śmiechem, który jest lekarstwem na wiele dolegliwości. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę zdobytą podczas odbytych studiów i szkoleń, ale także podczas rozmów i konsultacji z innymi specjalistami. Prowadzi zajęcia rewalidacyjne dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz jest członkiem zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

 

Anna Sarnecka – fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, masażysta, terapia wad postawy, od kilkunastu lat instruktor narciarstwa zjazdowego, również dla osób niepełnosprawnych.

Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Nieustannie podnoszę swoją wiedzę i kwalifikacje, będąc uczestniczką wielu kursów, warsztatów oraz szkoleń z zakresu fizjoterapii i masażu. Wykładowca  przedmiotów zawodowych teorii i praktyki (masaż, fizjoterapia), egzaminator OKE potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – technik masażysta. Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej. Liczne praktyki zawodowe jako fizjoterapeuta m.in. w Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Kilkuletni udział w projekcie dot. diagnostyki kręgosłupa dzieci i młodzieży „Badanie wad postawy”. Nie boję się wyzwań. Posiadając takie cechy osobowości jak opiekuńczość, troskliwość, serdeczność i życzliwość, w pracy cenię przede wszystkim dobrą relację z dziećmi i młodzieżą.

 

Irmina Labok – oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny

Jestem absolwentką studiów pedagogicznych na kierunku resocjalizacja z animacją kultury, studiów podyplomowych Edukacja i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz terapeutką behawioralną. Posiadam bogate doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością, wymagającą młodzieżą oraz całymi rodzinami. Specjalizuję się głównie w pracy nad zachowaniami niepożądanymi u osób w spektrum autyzmu. W szkole branżowej prowadzę zajęcia rewalidacyjne rozwijające umiejętności społeczne i komunikacyjne w oparciu o autorski program Treningu Umiejętności Społecznych. Niezwykle ważne jest dla mnie stałe podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach, z których uzyskaną wiedzę wykorzystuję w codziennej pracy. Podczas zajęć z uczniami skupiam się przede wszystkim na nauce rozpoznawania i nazywania swoich potrzeb i emocji oraz doskonaleniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z innymi.

 

Agnieszka Zubel – psycholog, oligofrenopedagog, trener, członek Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Ukończyłam Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie ze specjalizacją psychologia kliniczna oraz psychologia sportu. Posiadam uprawnienia pedagogiczne oraz trenerskie. Jestem oligofrenopedagogiem. Prowadzę terapię psychologiczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, trudnościami w zakresie zachowania i emocji. W pracy kieruje się przede wszystkim indywidualnym podejściem do dziecka oraz staram się nawiązać z nim pozytywną relację, która jest ważna dla przebiegu i efektywności terapii. Dużą wartość ma dla mnie współpraca z innymi specjalistami oraz rodzicami, ponieważ pozwala lepiej zrozumieć trudności dziecka, a następnie wspierać je w sposób ciągły i zintegrowany.

 

Joanna Mazurek- terapeuta Integracji Sensorycznej

Już w trakcie studiów podjęłam decyzję, że praca z dziećmi i młodzieżą to moje powołanie i jednocześnie największe wyzwanie zawodowe. To pociągnęło za sobą kolejne decyzje o rozwoju i sprawiło, że trafiłam do ZSS nr 14.
Wywodzę się ze środowiska terapeutów i – między innymi dlatego – w swojej pracy skupiam się na terapii i poprawie jakości funkcjonowania dzieci w życiu codziennym. Ukończyłam dwustopniowy kurs terapii metodą Integracji Sensorycznej i od tego czasu pracuje jako terapeuta metody Integracji Sensorycznej. Jestem zwolenniczką „nauki przez zabawę” i uważam, że postawa ta doskonale przekłada się na prowadzenie efektywnej terapii. Wszystko co dla dzieci jest atrakcyjne i motywujące, zawsze przynosi satysfakcjonujące rezultaty. Szczególną uwagę przykładam do indywidualizacji procesu terapeutycznego odpowiadającej specjalnym potrzebom dziecka. Wierzę, że każdy z nas jest wyjątkowy i niepowtarzalny, a dzięki personalizacji metod terapeutycznych można zagwarantować dobre efekty pracy wszystkim dzieciom. Zawodowo prowadzę terapię dzieci i młodzieży wyłącznie z zaburzeniami Integracji Sensorycznej, jak również dzieci z autyzmem, zespołem Downa oraz niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.

 

Joanna Opilo-Nowak – oligofrenopedagog, logopeda

Jestem nauczycielem dyplomowanym z wieloletnim stażem. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika. Jestem również absolwentką studiów podyplomowych w zakresie Logopedii, Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz Integracji sensorycznej. Ponadto ukończyłam dwuletni Międzynarodowy Kurs Pedagogiki Terapeutycznej Montessori na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, sprzężoną, ruchową, w tym z afazją oraz ze spektrum autyzmu. W swojej pracy podążam za dzieckiem i bazuję na jego mocnych stronach, opierając terapię na budowaniu relacji. W szkole prowadzę zajęcia rewalidacyjne w zakresie terapii mowy.

 

Agnieszka Krupa – nauczyciel rewalidacji

Ukończyłam studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie uzyskałam kwalifikacje oligofrenopedagoga i nauczyciela bibliotekarza. W pracy ważne jest dla mnie budowanie pozytywnych relacji z uczniami i bazowanie na ich mocnych stronach. Chętnie podejmuję działania sprzyjające zwiększeniu aktywności czytelniczej dzieci i młodzieży, gdyż rozumienie, wykorzystywanie i przetwarzanie tekstów to jedna z najważniejszych umiejętności zdobywanych w szkole. Aby wspierać rozwój kompetencji czytelniczych uczniów, organizuję imprezy biblioteczne, motywuję dzieci i młodzież do podjęcia własnej aktywności twórczej z wykorzystaniem szkolnego księgozbioru, a także koordynuję realizację innowacji pedagogicznej, której jestem autorką.

 

Grażyna Brzeżańska – oligofrenopedagog, wychowawca, nauczyciel muzyki i zajęć kształtujących kreatywność

Moje 25 letnie doświadczenie zawodowe pokazuje mi jak ważną rolę w pracy z dziećmi i młodzieżą odgrywa muzyka. Stwarza ona szczególne warunki dla aktywności dziecka. Prowadząc  od kilku lat zajęcia wokalno–muzyczne dla uczniów pragnących rozwijać swoje zamiłowanie do śpiewu na zajęciach pozalekcyjnych widzę jak zajęcia te rozwijają ich wrażliwość na piękno, pozwalają na wyrażanie własnych uczuć i emocji. Działają terapeutycznie, rekreacyjnie i rekompensująco (dają dzieciom możliwość uzyskiwania sukcesów). Uczniowie prezentują swoje umiejętności w formie występów na uroczystościach szkolnych, przeglądach, festiwalach i konkursach.  W ramach edukacji muzycznej umożliwiam również uczniom bezpośredni kontakt z muzyką, przybliżając świat dźwięków poprzez ich uczestnictwo w „Audycjach szkolnych” prowadzonych przez pełnych pasji muzyków Filharmonii Krakowskiej.

 

Ewa Kruc – pedagog specjalny, oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania fizycznego, zajęć artystycznych, manager artystyczny, koordynator projektu „Szkoła Teatralna”

Jestem nauczycielem dyplomowanym z 30-letnim stażem. Ukończyłam studia na kierunku pedagogika specjalna oraz wychowanie fizyczne. Praca z wyjątkowymi osobami jest dla mnie inspiracją do poszerzania własnych horyzontów i doskonalenia zawodowego – liczne szkolenia, kursy, warsztaty. Od kilku lat koordynuję projekt ” Szkoła Teatralna”, w ramach którego prowadzę zajęcia teatralne. We współpracy z aktorami oraz osobami związanymi z filmem i teatrem rozwijamy między innymi inwencję twórczą, kreatywność uczniów oraz ich kontakt ze sztuką za pomocą bogatych w środki przekazu form aktorskich takich jak: etiudy, gra w niekonwencjonalnych przestrzeniach, improwizacje ruchowe z wykorzystaniem gestów, pantomimy oraz w ćwiczeniach dykcji, impostacji głosu, a także w układach choreograficznych – tanecznych, wokalizach. Zdobyte umiejętności wykorzystujemy na imprezach szkolnych, w spektaklach, a także poza, na przykład na planie filmowym.

 

Gabriela Dura – logopeda, terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, oligofrenopedagog

Jestem absolwentką studiów z zakresu: Logopedii, Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, Oligofrenopedagogiki, przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela. Ponadto ukończyłam kursy: Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, I, II, III stopień Makatonu, Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne. Stale podnoszę swoje kwalifikacje, biorąc udział w webinarach, szkoleniach, dyskusjach na grupach specjalistycznych, czytając artykuły i prasę naukową. W szkole prowadzę terapię mowy w ramach zajęć rewalidacyjnych oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Aby zajęcia były atrakcyjne, sięgam po gry planszowe i karciane. Nawet najprostsza gra pomaga spełnić założone cele terapeutyczne. Przyjemnie i pożytecznie.

 

Urszula Żmudzińska – fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej,  oligofrenopedagog

Jestem terapeutą zajęciowym, fizjoterapeuta, terapeutą integracji sensorycznej, terapeutą ręki i oligofrenopedagogiem. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku fizjoterapia na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie gdzie obecnie realizuję studia doktorskie.  Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, z niepełnosprawną intelektualną, z niepełnosprawnością ruchową, zespołem Downa, a także ze spektrum autyzmu. Opracowałam autorski program ćwiczeń sensomotorycznych oraz posiadam liczne publikacje naukowe i wystąpienia na konferencjach naukowych w zakresie terapii zajęciowej i fizjoterapii. Jestem autorem innowacji społecznej dotyczącej dotyczącej dostosowania  przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Regularnie poszerzam swoją wiedzę poprzez liczne kursy doskonalące. Moją pasją jest szeroko rozumiany ruch oraz jego wpływ na funkcjonowanie i jakość życia dziecka. W pracy szczególną uwagę przywiązuję do aktywnego poszukiwania nowych rozwiązań zwiększających samodzielność i funkcjonowanie w życiu codziennym dzieci z trudnościami w nauce, z niepełnosprawnością ruchową, zespołem Downa oraz ze spektrum autyzmu.

 

Ewa Gawor – nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej, oligofrenopedagog, członek Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, instruktor pływania, lekkiej atletyki i narciarstwa.

Jestem nauczycielem z długoletnim stażem pracy. Ukończyłam AWF w Krakowie na kierunku wychowanie fizyczne oraz  studia podyplomowe miedzy innymi z gimnastyki korekcyjnej. W ramach swojego rozwoju zawodowego ukończyłam wiele kursów, szkoleń i warsztatów. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą na wielu płaszczyznach aktywności ruchowej, od zabawy po specjalistyczne treningi z zawodnikami. Łączę wszystkie prawdy o aktywności  i diecie tworząc uśmiech na twarzy ucznia. Organizuję imprezy rekreacyjne i zawody sportowe oraz wakacje na sportowo nad morzem i zimą w górach. RUCH JEST DOBRY NA WSZYSTKO!

 

Sabina Biskup – pedagog specjalny, logopeda, neurologopeda

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Pedagogika, Specjalność Psychopedagogika i Pedagogika Specjalna oraz uzyskałam kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki. Jestem absolwentką podyplomowych studiów logopedycznych oraz podyplomowych studiów z zakresu Neurologopedii Klinicznej z Wczesną Interwencją Logopedyczną. Stale poszerzam swoją wiedzę i doskonalę umiejętności poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach specjalistycznych.
W szkole prowadzę zajęcia rewalidacyjne z zakresu terapii mowy, które skierowane są głównie na podnoszenie poziomu kompetencji językowej i komunikacyjnej uczniów. Jako cel stawiam sobie dążenie do całościowego rozwoju naszych uczniów, wypracowanie jak najlepszej formy komunikacji z otoczeniem, tak aby mogli oni coraz lepiej i sprawniej radzić sobie z wyzwaniami dnia codziennego. Nade wszystko cenię sobie budowanie dobrej relacji z dziećmi, która jest niezwykle istotna dla przebiegu terapii. Jestem członkiem zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

 

Lidia Lizak-Murańska – logopeda

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku filologia polska z logopedią w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki i neurologopedii. Wciąż doszkalam się, poszerzam swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w kursach i webinarach specjalistycznych a także wyszukiwanie informacji w literaturze specjalistycznej  i wymianę doświadczeń z innymi specjalistami w grupach, forach logopedycznych, aby moje działania terapeutyczne były jak najbardziej efektywne. W naszej szkole prowadzę terapię mowy, która nastawiona jest przede wszystkim na rozwijanie komunikacji werbalnej uczniów.  W swojej pracy stawiam przede wszystkim na odpowiednie dostosowanie metod i form pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego ucznia oraz na stworzenie pozytywnej atmosfery podczas zajęć.

 

Martyna Warmbier – psycholog szkolny – terapia psychologiczna

Ukończyłam magisterskie studia psychologiczne na Uniwersytecie Gdańskim, a także studia podyplomowe Psychologia Dzieci i Młodzieży-wspomaganie rozwoju oraz Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne. Obecnie realizuję program studiów podyplomowych na kierunku oligofrenopedagogika. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, z osobami z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, z osobami z chorobami psychicznymi, z osobami w depresji, ale przede wszystkim mam doświadczenie w pracy z człowiekiem z tym mniejszym jak i większym. W swojej pracy skupiam się na stworzeniu relacji bezpiecznej, pełnej akceptacji i zaufania. Narzędziem do osiągnięcia zamierzonych efektów pracy jest dla mnie holistyczne podejście do dziecka. Współpraca z rodzicami, nauczycielami, a także kolegami i bliskimi osobami  z jego otoczenia jest kluczem do sukcesu.