Erasmus+ – „Nauczyciele ZSS nr 14 otwierają się na Europę”

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych przez reprezentantów grona pedagogicznego i kadry zarządzającej oraz obserwacja zajęć i metod pracy, poznanie nowych systemów edukacji.

Udział w projekcie istotnie wpłynie na nauczycieli, uczniów oraz wizerunek Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie. Przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia oraz zarządzania. Kadra nauczycielska nabędzie nowe umiejętności niezbędne do innowacyjnego nauczania, podniesie swoją znajomość języka, a kontakty międzynarodowe sprawią, że szkoła nabierze europejskiego charakteru.

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
PROTOKÓŁ REKRUTACJI