Erasmus+ – „Nauczyciele ZSS nr 14 otwierają się na Europę”

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych przez reprezentantów grona pedagogicznego i kadry zarządzającej oraz obserwacja zajęć i metod pracy, poznanie nowych systemów edukacji.

Udział w projekcie istotnie wpłynie na nauczycieli, uczniów oraz wizerunek Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie. Przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia oraz zarządzania. Kadra nauczycielska nabędzie nowe umiejętności niezbędne do innowacyjnego nauczania, podniesie swoją znajomość języka, a kontakty międzynarodowe sprawią, że szkoła nabierze europejskiego charakteru.

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
PROTOKÓŁ REKRUTACJI

Projekt Erasmus+ nr 2021-2-PL01-KA 122-SCH-00004 1884 pt. ,,Nauczyciele ZSS nr 14 otwierają się na Europę” to projekt skierowany do nauczycieli, kadry zarządzającej oraz pracownika administracyjnego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 14. Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji językowych (na kursie językowym na Malcie i na Cyprze) i metodycznych kadry szkoły oraz wykorzystanie zdobytych doświadczeń, umiejętności do zmian w funkcjonowaniu szkoły. Kolejnym ważnym celem jest poznanie funkcjonowania zagranicznych placówek o podobnym profilu. Obserwacja zajęć i metod pracy, poznanie nowych systemów edukacji poprzez wizyty w szkołach w Finlandii i w Szwecji.
W projekcie weźmie udział 22 nauczycieli i 1 pracownik administracyjny.
Autorką projektu i jego koordynatorką jest mgr Jolanta Kwapisz, a łączna suma dofinansowania uzyskana w ramach projektu to 47 244 EUR.

Job shadowing – Finlandia

W ramach projektu, w styczniu, miała miejsce pierwsza mobilność edukacyjna nauczycieli ZSS Nr 14 w przyjmującym ich ośrodku Kiipula w Finlandii (Front-page – Kiipula ).

Kiipula jest prywatną, specjalną średnią szkołą zawodową, prowadzoną przez fundację Kiipula. Szkoła kształci w takich zawodach jak: rolnictwo, fryzjerstwo, kosmetyka, logistyka, asystent pielęgniarki, leśnictwo, opiekun zwierząt, utrzymanie budynków, ogrodnik, mechanik samochodowy, specjalista IT i ICT, kucharz i hotelarz. Szkoła prowadzi swój pensjonat, warsztat samochodowy, ogrody, które swoje uprawy sprzedają lokalnym przedsiębiorcom, a także kawiarnię, w której pracują uczniowie. W ramach specjalnej szkoły zawodowej Kiipula działa także szkoła przysposabiająca do pracy. Praktyki uczniów odbywają się u przedsiębiorców w 9 lokalizacjach w Finlandii, a nauczyciele i opiekunowie praktyk cały czas pracują nad nowymi kontaktami, dbając o to, aby uczniowie zdobywali kwalifikacje w rzeczywistym kontekście, wychodząc poza mury szkoły.
Ponadto, nauczyciele ZSS Nr 14 odwiedzili specjalną szkołę podstawową w Hameenlinna i oddziały szkoły Kiipula, które kształcą specjalistów i asystentów informatyki i teleinformatyki w Hameelinna. Kadra ZSS Nr 14 miała również okazję uczestniczyć w zajęciach ochrony środowiska w integracyjnej średniej szkole zawodowej w Hameenlinna (https://www.kktavastia.fi).
Ostatniego dnia mobilności nauczycieli miała również miejsce wizyta w specjalnej średniej szkole zawodowej LIVE w Espoo (http://livesaatio.fi).
W trakcie mobilności edukacyjnej nauczyciele ZSS Nr 14 nie tylko poznali organizację pracy szkół ale również mieli ogromną przyjemność zwiedzić Helsinki podziwiając architekturę miasta, najważniejsze zabytki, a także poznać charakterystyczne smaki kuchni fińskiej.