Erasmus+ – „Nauczyciele ZSS nr 14 otwierają się na Europę”

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych przez reprezentantów grona pedagogicznego i kadry zarządzającej oraz obserwacja zajęć i metod pracy, poznanie nowych systemów edukacji.

Udział w projekcie istotnie wpłynie na nauczycieli, uczniów oraz wizerunek Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie. Przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia oraz zarządzania. Kadra nauczycielska nabędzie nowe umiejętności niezbędne do innowacyjnego nauczania, podniesie swoją znajomość języka, a kontakty międzynarodowe sprawią, że szkoła nabierze europejskiego charakteru.

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
PROTOKÓŁ REKRUTACJI

Projekt Erasmus+ nr 2021-2-PL01-KA 122-SCH-00004 1884 pt. ,,Nauczyciele ZSS nr 14 otwierają się na Europę” to projekt skierowany do nauczycieli, kadry zarządzającej oraz pracownika administracyjnego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 14. Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji językowych (na kursie językowym na Malcie i na Cyprze) i metodycznych kadry szkoły oraz wykorzystanie zdobytych doświadczeń, umiejętności do zmian w funkcjonowaniu szkoły. Kolejnym ważnym celem jest poznanie funkcjonowania zagranicznych placówek o podobnym profilu. Obserwacja zajęć i metod pracy, poznanie nowych systemów edukacji poprzez wizyty w szkołach w Finlandii i w Szwecji.
W projekcie weźmie udział 22 nauczycieli i 1 pracownik administracyjny.
Autorką projektu i jego koordynatorką jest mgr Jolanta Kwapisz, a łączna suma dofinansowania uzyskana w ramach projektu to 47 244 EUR.

Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w materiale zawartość merytoryczną.

 

Job shadowing – Finlandia

W ramach projektu, w styczniu, miała miejsce pierwsza mobilność edukacyjna nauczycieli ZSS Nr 14 w przyjmującym ich ośrodku Kiipula w Finlandii (Front-page – Kiipula ).

Kiipula jest prywatną, specjalną średnią szkołą zawodową, prowadzoną przez fundację Kiipula. Szkoła kształci w takich zawodach jak: rolnictwo, fryzjerstwo, kosmetyka, logistyka, asystent pielęgniarki, leśnictwo, opiekun zwierząt, utrzymanie budynków, ogrodnik, mechanik samochodowy, specjalista IT i ICT, kucharz i hotelarz. Szkoła prowadzi swój pensjonat, warsztat samochodowy, ogrody, które swoje uprawy sprzedają lokalnym przedsiębiorcom, a także kawiarnię, w której pracują uczniowie. W ramach specjalnej szkoły zawodowej Kiipula działa także szkoła przysposabiająca do pracy. Praktyki uczniów odbywają się u przedsiębiorców w 9 lokalizacjach w Finlandii, a nauczyciele i opiekunowie praktyk cały czas pracują nad nowymi kontaktami, dbając o to, aby uczniowie zdobywali kwalifikacje w rzeczywistym kontekście, wychodząc poza mury szkoły.
Ponadto, nauczyciele ZSS Nr 14 odwiedzili specjalną szkołę podstawową w Hameenlinna i oddziały szkoły Kiipula, które kształcą specjalistów i asystentów informatyki i teleinformatyki w Hameelinna. Kadra ZSS Nr 14 miała również okazję uczestniczyć w zajęciach ochrony środowiska w integracyjnej średniej szkole zawodowej w Hameenlinna (https://www.kktavastia.fi).
Ostatniego dnia mobilności nauczycieli miała również miejsce wizyta w specjalnej średniej szkole zawodowej LIVE w Espoo (http://livesaatio.fi).
W trakcie mobilności edukacyjnej nauczyciele ZSS Nr 14 nie tylko poznali organizację pracy szkół ale również mieli ogromną przyjemność zwiedzić Helsinki podziwiając architekturę miasta, najważniejsze zabytki, a także poznać charakterystyczne smaki kuchni fińskiej.

 

Job shadowing – Szwecja


W dniach od 8 maja 2023 do 12 maja 2023 roku 4 nauczycieli wraz z Panem Dyrektorem Stanisławem Wydrą uczestniczyła w ramach projektu Erasmus+ w job shadowing w Szwecji. Nauczyciele poznawali szwedzki system edukacji oraz poznawali nowe metody i formy pracy w szkole specjalnej SJÖARPSSKOLAN w Ronneby.
https://www.ronneby.se/sidowebbplatser/sjoarpsskolan.html
Jest to szkoła zawodowa z internatem, uczniowie mają możliwość kształcenia na kierunkach – hotelarz, pracownik sklepu/magazynu, opiekun medyczny, ogrodnik.
Uczniowie w wieku 16-20 lat. W szkole obecnie jest 36 uczniów, 16 nauczycieli i 20 asystentów. Internatem zajmuje się 5 osób. Internat mieści się w tym samym budynku co szkoła. Standard pokojów uczniowskich jest bardzo wysoki. Są to miniapartamenty z łazienkami, dostosowanymi do potrzeb uczniów. Podobnie stołówka, umieszczona w przyziemiu tego samego budynku, co daje uczniom możliwość korzystania z niej bez potrzeby wychodzenia na zewnątrz. Uczniowie mają w stołówce możliwość wyboru warzyw, dodatków do posiłków, napojów. Bardzo nam się spodobała możliwość segregowania resztek, uczniowie od najmłodszych lat są zaznajomieni z ekologią.
Szkoła zawodowa trwa 4 lata – nie ma możliwości przedłużenia, powtarzania – albo zmieniają szkołę albo kończą edukację. Po skończonej edukacji mogą wybrać czy chcą mieszkać w rodzinnym domu, czy wyprowadzić się do specjalnego ośrodka. W ośrodku mieszkają w apartamentach dostosowanych do potrzeb (łazienki mają dwa szerokie wyjścia dostosowane do wózków). Mogą także przebywać we wspólnej przestrzeni (salon z telewizorem) i korzystać z własnych foteli.
Zajęcia są prowadzone w grupach mieszanych w zależności od możliwości ucznia. 22 tygodnie w ciągu 4 lat nauki przeznaczone są na praktyki w miejscach zewnętrznych. Uczniowie dowożeni są na praktyki szkolnymi busami do okolicznych gospodarstw rolnych, lasu lub miasteczka (w zależności od rodzaju praktyki). Uczą się prac związanych z gospodarką leśną, rolnictwem, ogrodnictwem w tym obsługi maszyn np: kosiarek samojezdnych, małych wózków, czy małych dźwigów.
Programy indywidualne – każdy uczeń ma swojego nauczyciela, poranki spędzają w grupie, potem rozdzielają się na zajęcia indywidualne, każdy do swojej przystosowanej sali. Zajęcia trwają od jednej do dwóch i pół godziny, nie ma dzwonków, przy dłuższych zajęciach przerwa w razie potrzeby.
Uczniowie omawiają na początku tygodnia swoje zajęcia. Są informowani z kim i jaki rodzaj zajęć będą mieli. Do ich dyspozycji jest tablica, na której w każdej chwili mogą sprawdzić bieżące informacje. Ponadto mają na tablicy informacyjnej do wglądu stały, tygodniowy rozkład zająć. Dla ułatwienia każdy dzień tygodnia ma swój kolor. Poniedziałek – zielony, wtorek – niebieski, środa – biały, czwartek – czerwony, piątek – żółty. Dla uczniów posługujących się komunikacją alternatywną rozkład zajęć przedstawiany są w postaci PC’s, oraz zdjęć nauczycieli. W trakcie zajęć przedmiotowych (w naszej nomenklaturze zajęcia z funkcjonowania) dużą uwagę zwraca się na określanie czasu przy użyciu aplikacji classroomscreen. Wyposażenie klas także ma możliwości dostosowania do potrzeb uczniów np.: regulacja wysokości stołów.
Spotkania nauczycieli z dyrekcją są co poniedziałek – informacje o problemach, postępach, potrzebie wezwania psychologa, logopedy, innego specjalisty. Wszyscy uczniowie mają spotkania i dyskusję podsumowujące co piątek.
System nauczania osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych wprowadzony w Szwecji daje uczniom poczucie stabilizacji, bezpieczeństwa, ale także uczy ich podejmowania życiowych decyzji: od najprostszych (np.: wybór dania, własny fotel itp.) po trudniejsze jak wybór miejsca i sposobu życia. Dzięki praktykom zewnętrznym mają oni kontakt z realnym środowiskiem pracy i niejednokrotnie tę pracę znajdują. W systemie szwedzkim widać duży nacisk na indywidualne potrzeby uczniów w tym potrzebę niezależności.

 

Kursy językowe – Malta i Cypr

W czasie wakacji nauczyciele, kadra zarządzająca oraz 1 osoba z administracji uczestniczyła w kursach języka angielskiego za granicą w celu poszerzenia swoich kompetencji językowych.
10 osób odbywało mobilność na Malcie w szkole językowej Clubclass a 3 osoby w szkole językowej Plato na Cyprze.

Poniżej relacje po kursie kilku nauczycieli:

Wzięłam udział w projekcie „Nauczyciele ZSS nr 14 otwierają się na Europę” i uczestniczyłam w kursie języka angielskiego w szkole Clubclass Malta Limited na Malcie, z którego jestem bardzo zadowolona.
Zajęcia języka angielskiego były prowadzone na bardzo wysokim poziomie. Lektorzy stosowali różnorodne sposoby przekazywania wiedzy, dzięki czemu lekcje były bardzo ciekawe. Ogromnym plusem była atmosfera panująca w szkole, gdy podczas przerw między zajęciami można było spotkać i porozmawiać w języku angielskim z z uczestnikami kursów z innych krajów europejskich (w mojej grupie było 3 Japończyków, 3 Hiszpanki, 1 Kolumbijka i 1 Francuz). Takie relacje pozwalały na pokonywanie barier językowych. Kurs i pobyt na Malcie przyczynił się do udoskonalenia moich umiejętności i zmotywował do dalszej nauki języka. Udział w kursie za granicą to niezawodna forma nauki języka angielskiego, a moim przypadku przede wszystkim przełamania bariery mówienia w obcym języku i pokazania samej sobie, że warto doskonalić te umiejętności. Udział w projekcie Erasmus+ pozwolił mi spędzić czas w kraju, gdzie mogłam i musiałam, także w wolnym czasie używać języka angielskiego. Zdobyłam cenne doświadczenia, poznałam życie codzienne na Malcie oraz skomplikowaną historię Maltańczyków. Poza tym, zobaczyłam wiele pięknych miejsc, poznałam ciekawych ludzi.
Tego rodzaju forma doskonalenia jest w mojej opinii niezwykle cenna.
Bardzo się cieszę, że mogłam wziąć udział projekcie i podnieść kwalifikacje językowe, które na pewno wykorzystam w pracy w sekretariacie. Mam nadzieje, że w przyszłości będę miała możliwość uczestniczyć w podobnym kursie.

Monika


Projekt Erasmus pozwolił mi dosłownie otworzyć się na Europę. Doskonalenie umiejętności językowych pomaga mi w zdobywaniu wiedzy potrzebnej w pracy z uczniami z anglojęzycznej literatury fachowej. Bardzo cenna była również możliwość wyjazdu na Maltę.
Podróż ta umożliwiła mi poznanie ludzi z wielu krajów świata. Rozmawialiśmy na różne tematy dotyczące różnic i podobieństw pomiędzy naszymi ojczyznami. Malta to kraj o burzliwej historii, pięknej architekturze i życzliwych ludziach .Bardzo się cieszę , że miałam możliwość skorzystania z tego projektu.

Urszula

Udział w kursie językowym wpłyną na to, że poprawiłyśmy swoje umiejętności językowe. Poznałyśmy wiele wyjątkowych osób, które również przyjechały w takim samym celu jak my, aby się kształcić językowo, dzięki temu, pomagaliśmy sobie wzajemnie, a także uczyliśmy się od siebie na wzajem. W czasie wolnym zwiedzałyśmy wyspę. Kultura maltańska, roślinność oraz historia zabytkowych miejsc bardzo nas zaciekawiła i poszerzyła nasze horyzonty.

Ania i Łucja

 

Skip to content