Edukacja Globalna

    Edukacja globalna to działania edukacyjne i informacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa mające na celu wyjaśnienie, na czym polegają problemy rozwoju współczesnego świata oraz jakie czynniki i w jaki sposób kształtują międzynarodowy rozwój. Edukacja globalna przybliża sytuację w krajach rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, pomaga zrozumieć globalne współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową.
       Powinna ona również pobudzać do krytycznej i świadomej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami, które w kontekście globalnym wywierają pozytywny bądź negatywny wpływ na jakość życia ludzi w innych krajach. W rezultacie edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem na świecie i włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy.
(żródło: http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polska_pomoc/edukacja_globalna)
   Projekt realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji pod patronatem MEN i MSZ przebiega we współpracy z regionalnymi placówkami doskonalenia nauczycieli jako Instytucjami Partnerskimi i ma na celu stworzenie sieci Szkół Liderów Edukacji Globalnej i wsparciu nauczycieli w realizacji EG w roku szkolnym 2017/2018 – w tym Tygodnia Edukacji Globalnej „Cele Zrównoważonego Rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas”.

 

 

Skip to content