WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

DLA KOGO JEST WWRD???

  • Jeżeli niepokoi Cię cokolwiek w zachowaniu Twojego dziecka,
  • Brak Ci pewności czy rozwija się prawidłowo w różnych sferach funkcjonowania
  • Zauważasz, że różni się w czymś od rówieśników
  • Obawiasz się czy podoła obowiązkom szkolnym
  • Masz wątpliwości czy stosujesz prawidłowe, dostosowane do Twojego dziecka metody wychowawcze
  • Potrzebujesz kompleksowego wsparcia lub porad różnych specjalistów
  • Zależy Ci na optymalnym wsparciu dziecka w rozwoju
  • Nie wiesz jak poradzić sobie z trudnościami wynikającymi z niepełnosprawności dziecka

W JAKIM CELU KWALIFIKUJE SIĘ DZIECKO DO WWRD?

  • Pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

W skład zespołu WWRD wchodzi specjalistyczna kadra psychologiczno-pedagogiczna:

Terapia mowy (logopeda, neurologopeda)

Zajęcia w ramach zindywidualizowanej terapii mowy pomagają dzieciom skutecznie kontaktować się z otoczeniem.

Doskonalimy i rozwijamy umiejętności językowe, bez których harmonijny rozwój dziecka nie jest możliwy.

Terapia pedagogiczna (oligofrenopedagog, surdopedagog, reedukator)

Zajęcia ogólnorozwojowe umożliwiające dzieciom dobry start edukacyjny poprzez stymulowanie i usprawnianie rozwoju psychomotorycznego. Zajęcia przygotowują do możliwości podjęcia pracy nad opanowaniem technik szkolnych. Wykorzystujemy najnowsze programy i pomoce dydaktyczne.

Terapia psychologiczna (psycholog)

Małe grupy terapeutyczne umożliwiające kształtowanie i doskonalenie umiejętności społecznych, zdobywanie wiedzy dotyczącej emocji oraz konstruktywnych sposobów radzenia sobie z nimi. Rozwijanie umiejętności rozumienia i stosowania zasad społecznych. Indywidualny kontakt z psychologiem. Wsparcie dla dziecka i jego rodziny.

Terapia Integracji sensorycznej (terapeuta SI)

Bardzo atrakcyjne i lubiane przez dzieci zajęcia terapeutyczne prowadzone wg indywidualnego programu mające na celu poprawę ogólnego funkcjonowania dziecka, a w szczególności usprawnianie odbioru i przetwarzania bodźców sensorycznych. Zajęcia w formie pobudzającej zmysły zabawy ruchowej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu terapeutycznego.

Terapia ruchowa (rehabilitant)

Indywidualne zajęcia ruchowe mające na celu usprawnianie ruchowe w zakresie małej i dużej motoryki, kształtowanie orientacji w schemacie ciała i orientacji przestrzennej, kształtowanie wyczucia własnego ciała. Nauka samodzielności i poprzez gry zabawy, ćwiczenia dążenie do uzyskania optymalnego uzyskania sprawności ruchowej. Współpraca i nauka ćwiczeń z rodzicami, bo ruch to zdrowie i radość.

Skip to content