Szkoła podstawowa

Szkoła Podstawowa nr 71 działająca w Zespole Szkół Specjalnych ma wieloletnią tradycję. Szkoła Podstawowa prowadzi klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Klasy młodsze (I-III) realizują nauczanie w komfortowych warunkach – w przytulnym, osobnym budynku na os. Górali 18 w pobliżu macierzystego Zespołu Szkół. Budynek ten otoczony jest dużym, zielonym ogrodem w którym dzieci w sposób bezpieczny mogą odpoczywać, bawić się i uczyć poprzez obserwacje oraz działania. Przestronne sale lekcyjne, baza zgromadzonych pomocy dydaktycznych pozwalają z powodzeniem realizować treści nauczania i wychowania zgodnie z zasadami metodyki. Osobne usytuowanie klas młodszych SP jest bardzo korzystne w pierwszym, tak ważnym dla dzieci etapie edukacyjnym. Poczucie bezpieczeństwa, ciepła, spokoju i domowej atmosfery mają kolosalny wpływ na ich zdolności adaptacyjne.

Klasy IV-VIII realizują dalszy ciąg nauczania w budynku na os. Sportowym 28, gdzie będąc bardziej dojrzałymi mogą w pełni zintegrować się ze społecznością szkolną. Nasi uczniowie mają zajęcia w małych zespołach klasowych, co sprzyja ich rozwojowi społecznemu, lepszemu przyswajaniu wiedzy, nawiązywaniu bliższych relacji z nauczycielami i kolegami w klasie. W gronie kolegów o podobnych potrzebach i możliwościach rozwijają swoje zainteresowania, nabierają zaufania do siebie i swoich możliwości, mogą odnosić sukcesy w różnych dziedzinach, czują się akceptowani i spełnieni.

Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz personel pomocniczy wspiera uczniów i ich rodziny w trudnych sytuacjach życiowych. Każdy problem jest traktowany z należytą uwagą. Uczniowie znajdują właściwą pomoc w ich rozwiązywaniu. Nauczyciele z największą uwagą, życzliwością i wnikliwością traktują każdego ucznia z osobna. Dla wszystkich podopiecznych w sposób indywidualny opracowuje się indywidualne programy terapeutyczno- edukacyjne. Konstruując te programy uwzględnia się diagnozę, potrzeby uczniów oraz ich predyspozycje i możliwości.

Wszyscy uczniowie objęci są opieką wykwalifikowanych i pełnych pasji specjalistów:

 • psychologów
 • pedagogów
 • terapeutów (terapia sensoryczna, psychologiczna, hipoterapia, biofeedback)
 • rehabilitanta
 • reedukatora
 • logopedy

Uczniowie, którzy mają szczególne trudności w nauce lub okresowo nie mogą uczestniczyć w zajęciach z klasą, mają możliwość kontynuowania edukacji w formie nauczania indywidualnego.

Przyjazna atmosfera panująca w szkole sprawia, że uczniowie chętnie uczestniczą również w zajęciach pozalekcyjnych, imprezach szkolnych i pozaszkolnych. Dla uczniów szkoły i ich Rodziców organizuje się moc atrakcji, jak:

 • Wyjazdy zagraniczne
 • Zielone szkoły
 • Wycieczki
 • Zabawy i wspólne przeżywanie świąt
 • inne

Skip to content