Biblioteka z ICIM

Biblioteka szkolna wraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej służy uczniom pomocą w utrwalaniu wiadomości zdobytych na zajęciach dydaktycznych, jak również w zdobywaniu informacji za pomocą Internetu. Specjalnie dobrany księgozbiór pomaga uczniom w nauce, a także pozwala rozwijać ich zainteresowania.

W bibliotece odbywają się zaplanowane przez nauczycieli lekcje z zastosowaniem sprzętu multimedialnego, Internetu.

Skip to content