Ognisko misyjne. Drużyna Aniołów

Projekt „Ognisko misyjne. Drużyna Aniołów” jest inspiracją do zaangażowania się w dzieło misyjne Kościoła. Wspomaganie bliźnich z krajów misyjnych kształtuje postawy dojrzałości chrześcijańskiej, która wyraża się w przykazaniu miłości. Spotkania misyjne są okazją do pogłębienia świadomości misyjnej, w jej różnorodnych zakresach, jak również zapoznaniem się z problemami misji w świecie. Spotkania te są również okazją do zamanifestowania wiary i wyrażania solidarności z tymi, którzy głoszą Ewangelię, i z tymi, którzy wciąż czekają na Dobrą Nowinę. Projekt jest realizowany na zajęciach lekcyjnych z Lekcji wychowawczej, Funkcjonowania i Religii.
Cele projektu to:
a) Uwrażliwianie na potrzeby i troski drugiego człowieka.
b) Zdolność do dzielenia się i otrzymywania.
c) Pogłębianie świadomości i odpowiedzialności za misyjne dzieło Kościoła.
d) Rozwijanie współpracy misyjnej wśród uczniów.
e) Informacje o misjach i formach pomocy misjom.
Projekt pozwala też zapoznać uczniów z różnorodnymi możliwościami wsparcia misjonarzy i ludności misyjnej poprzez:
a) Duchowe wsparcie misji – zachęta do modlitwy w intencji misji, propagowanie Róż Żywego Różańca, organizowanie nabożeństw misyjnych, podkreślanie zbawczego wymiaru cierpienia.
b) Materialną pomoc misjom – wspieranie misji własną pracą, zbieranie ofiar na misje, promocja powołań misyjnych, otwarcie na kontakty z niechrześcijanami, życie zgodne z wartościami chrześcijańskimi.
Przykładowi adresaci, do których może być skierowana pomoc:
a) Misje katolickie i misjonarze duchowni i świeccy w dowolnym zakątku świata – współpraca z fundacją misyjną xx. Pallotynów „Salvatti.pl”, misjami xx. Salezjan oraz fundacją „Redemptoris Missio” i „Dobra Fabryka” Szymona Hołowni.
b) Kościół w potrzebie, pomoc na rzecz uchodźców.
c) Współpraca z Papieskim Dziełem Misyjnym Dzieci.

 

Skip to content