Branżowa Szkoła I Stopnia

Kierunki kształcenia:

Od 1970 roku kształcimy zawodowo młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Oferowane przez nas kierunki to:

 • kucharz,
 • cukiernik,
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
 • sprzedawca,
 • ogrodnik,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Dostosowując naszą ofertę do zainteresowań uczniów oraz potrzeb rynku pracy, jesteśmy  w stanie uruchomić kolejne kierunki kształcenia w zawodach:

 • ślusarz,
 • murarz-tynkarz,
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • krawiec

Organizacja pracy:

 • Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata.
 • Szkoła umożliwia swoim uczniom odbycie praktyk zawodowych na terenie warsztatów szkolnych, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz zakładów pracy na terenie Krakowa.
 • Podczas zajęć praktycznych zapewniamy młodzieży stałą opiekę nauczyciela.
 • Po ukończeniu szkoły uczniowie zdają egzamin państwowy, potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz otrzymują certyfikat w języku polskim i angielskim.
 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 31 jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla trzech zawodów: kucharz, cukiernik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Nauczyciele zawodu posiadają uprawnienia egzaminatorów, co pomaga właściwie przygotować uczniów do egzaminów.
 • Nasi absolwenci mogą zdobyć nowy zawód, uczestnicząc w rocznych, bezpłatnych kursach kwalifikacyjnych w zawodach: kucharz, cukiernik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.
 • Dla uczniów istnieje możliwość korzystania ze stołówki szkolnej.

Miejsca odbywania zajęć praktycznych:

 • kucharz – warsztaty szkolne, stołówka szkolna, zakłady gastronomiczne na terenie Krakowa.
 • cukiernik – warsztaty szkolne, cukiernie na terenie Krakowa,
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, – pracownia szkolna, krakowskie hotele
 • sprzedawca – pracownie szkolne, sieci sklepów na terenie Krakowa,
 • ogrodnik – pracownie szkolne, zakład ogrodniczy,
 • mechanik pojazdów samochodowych – warsztaty szkolne, zakład mechaniki samochodowej,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie– pracownie w Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie,

Sukcesy uczniów:

Podczas trzyletniej  nauki uczniowie biorą udział w licznych, prestiżowych konkursach zawodowych w Polsce i za granicą np. w:

Małopolskim Konkursie Kucharsko-Cukierniczym,

Ogólnopolskim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie,

Konkursie Rzemiosła Budowlanego w Czechach.

O sukcesach naszych uczniów mogliśmy przeczytać w lokalnej prasie: „Głosie Nowej Huty”, „Gazecie Wyborczej”, „Dzienniku Polskim” oraz w prasie branżowej: „Przeglądzie Piekarskim i Cukierniczym”. Osiągnięcia dokumentowała też Telewizja Kraków w „Kronice Krakowskiej”.

Współpraca:

Stowarzyszenie Kucharzy i Cukierników Polskich, restauracja Staropolska

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Krakowie,

Ogród Botaniczny w Krakowie, prywatne gospodarstwo ogrodnicze

Hotele: ANDELS, FELIX, HOTEL GRAND, IBIS, THE LOFT

Cukierniami : HALAGARDA, A.ADAMEK, CUKIERNIA MICHALSCY

CKZ nr 1 w Krakowie

Realizacja projektów:

W szkole realizowane są projekty z Funduszy Europejskich:

Erasmus+ projekt pt. „Staż zawodowy szansą młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie na integrację zawodową i społeczną“. Uczestnicy praktyk zagranicznych zdobywają  doświadczenie zawodowe oraz doskonalą umiejętności językowe w niemieckim ośrodku Internationaler Bund Berlin-Brandenburg GmbH.

Kształcenie Zawodowe Uczniów ZIT (kreatywny w zawodzie cukiernik).

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans uczniów szkół branżowych na rynku pracy, poprzez dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku oraz zaangażowanie pracodawców i przedsiębiorców w realizację staży.

Od lat uczestniczymy w wymianie zagranicznej z Niemcami, Czechami,  i Słowacją.

Baza szkoły:

Szkoła posiada dobrze wyposażoną bazę do realizacji swoich zadań.

Posiadamy pracownie:

 • cukierniczą,
 • kucharską,
 • hotelarską,
 • ogrodniczą,
 • mechaniczną,
 • technologii robót wykończeniowych

Skip to content