Samorząd Uczniowski

 „Z dziećmi powinno się przebywać razem, ale jednocześnie pozostawiać im swobodę; przychodzić z pomocą, ale pozwalać na samodzielne decyzje…”
                                                                                                      P. Pellegrino

Szkoła jest naszym drugim domem. To właśnie tutaj, w szkole, rozwijanie kreatywności i odpowiedzialności to jedne z podstawowych elementów składowych procesu wychowawczego. Nie gdzie indziej, właśnie tu, uczniowie spotykają się z pojęciem samorządności czyli z możliwością współtworzenia „rodziny” szkolnej i współdziałania z nauczycielami. W wyniku tych interakcji rozbudza się inicjatywę uczniów wdrażającą do samodzielności. Organizacja samorządności w szkole polega na tym, by oddać w ręce młodzieży ich sprawy tak, by realizując własne cele, stawali się partnerami nauczycieli w realizacji celów, które stawia im szkoła.

Wśród wielu zadań nauczycieli w ich pracy dydaktyczno – wychowawczej do najważniejszych należą uczenie dzieci szacunku do wartości, szacunku dla dobra wspólnego, uczenie odpowiedzialności, przygotowywania do życia w społeczności lokalnej i w państwie. Właściwą formą realizacji tych zadań w procesie uspołeczniania jest działalność Samorządu Uczniowskiego.

Uczestniczymy w apelach i uroczystościach szkolnych

Bierzemy udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych

Braliśmy aktywny udział w XXIII edycji na zbiórkę makulatury na jesieni 2017 roku, w której zajęliśmy II miejsce na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Adopcja Serca

Adopcja serca to forma pomocy ubogim dzieciom z krajów III świata. Polega ona przede wszystkim na wsparciu finansowym konkretnego dziecka
i umożliwienie mu edukację. Taką formą pomocy zawsze objęte są dzieci
w trudnej sytuacji życiowej.

Naszą podopieczną jest Anastasia Musonda z Zambii.

Oprócz tego co robimy, dobrze też się bawimy !!!

Zabawa andrzejkowa i karnawałowa

 

Skip to content