Uwaga!

w terminie 26 marca – 10 kwietnia 2020 r.

zajęcia w szkole zawieszone,

nauka odbywa się  na odległość

 sekretariat czynny w godz. 8.00 – 14.00


Wstępna rekrutacja do Branżowej Szkoły I stopnia nr 31 i Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1 zostaje odwołana.
Informacja o kolejnym terminie rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły oraz w gablocie informacyjnej.

Stanisław Wydra
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 14

PZSLSZ
tablica