Specjaliści

 

Dyżury w roku szkolnym 2023/2024:


poniedziałek – Alina Sitko – pedagog (12:00 – 16:00), Krzysztof Bułka – psycholog (8:00 – 12:00)

wtorek – Aneta Pyrz – psycholog (12:00 – 16:00), Alina Sitko – pedagog (8:00 – 12:00), Julia Pucka – psycholog (12:00 – 16:00)

środa – Iwona Koszot – pedagog (12:00 – 16:00), Krzysztof Bułka – psycholog (8:00 – 12:00), Natalia Nowak-Karpierz – psycholog (8:00 – 12:00)

czwartek – Aneta Pyrz – psycholog (8:00 – 12:00), Julia Pucka – psycholog (12:00 – 16:00)

piątek – Natalia Nowak-Karpierz – psycholog (8:00 – 12:00), Iwona Koszot – pedagog (12:00 – 16:00)

 

Oferujemy specjalistyczną opiekę prowadzoną przez doświadczony zespół terapeutów, w skład którego wchodzą:
psycholodzy
pedagodzy
socjoterapeuci
logopedzi
neurologopedzi
rehabilitanci
trenerzy RSA i EEG Biofeedback
terapeuci pedagogiczni
terapeuci behawioralni
trenerzy Umiejętności Społecznych
terapeuci Integracji Sensorycznej
terapeuci Integracji Funkcji Wykonawczych

Terapia prowadzona jest w oparciu o autorskie programy terapeutyczne skrojone na miarę potrzeb dziecka.

 

Krzysztof Bułka – psycholog szkolny – terapia psychologiczna, terapia SI

Ukończyłem studia magisterskie na kierunku Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, jestem pedagogiem, oligofrenopedagogiem terapeutą Integracji Sensorycznej. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą z zaburzeniami zachowania i emocji, zaburzeniami lękowymi, niepełnosprawną intelektualnie, z niepełnosprawnością sprzężoną, a także ze spektrum autyzmu. Opracowałem autorski program pracy muzykoterapeutycznej z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie i zaprojektowałem szkolne Studio Multimedialno-Terapeutyczne. W swojej pracy pomagam dzieciom w problemach rodzinnych i szkolnych – związanych z agresją, lękiem, postawami buntowniczymi i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym.

 

 

Katarzyna Kusion – rehabilitant – korekta wad postawy, hipoterapia, zajęcia na basenie

W szkole z dziećmi pracuję już prawie 20 lat. Ukończyłam Akademię Wychowania Fizycznego – na kierunku rehabilitacja ruchowa, kurs masażu. Jestem instruktorem rekreacji ruchowej, instruktorem Nordic Walking, trenerem EEG BFB II stopnia, biorę udział w kursach, warsztatach i konferencjach związanych z wykonywanym zawodem.
Każdy uczeń ma wykonaną wstępną diagnozę i indywidualny program działania. Lubię swoją pracę, a dzieci staram się zachęcić do zdrowego i aktywnego trybu życia.

 

 

Elżbieta Wcisło – pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej I stopnia – terapia SI

Od ponad 20 lat pracuję w Zespole Szkół Specjalnych nr 14 z dziećmi oraz młodzieżą i cały czas uczę się od nich czegoś nowego. Wierzę, że wspólnym wysiłkiem można przekraczać granice i cały czas iść do przodu pomimo przeciwności.

 

 

 

 

 

Magdalena Czapiga – oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej-terapia SI

W ZSS14 pracuję ponad 20 lat. Mam doświadczenie jako nauczyciel i terapeuta. Moją pracę lubię przede wszystkim za możliwość codziennego kontaktu z młodym człowiekiem, od którego stale się uczę.

Integracja sensoryczna jest bardzo atrakcyjną dla ucznia i silnie motywującą do wysiłku terapią. Jest lubiana ze względu na możliwość wykorzystywania podczas niej dużej ilości sprzętu terapeutycznego i tzw. „zabawek terapeutycznych”, w które bogato wyposażony jest nasz szkolny gabinet.

 

 

Bernard Łach – oligofrenopedagog, katecheta, nauczyciel wychowania fizycznego, trener piłki nożnej UEFA A, licencjonowany spiker

W naszej szkole pracuję od ponad 20 lat jako katecheta i trener piłki nożnej. Od razu wiedziałem, że jest to miejsce, gdzie pracując z dziećmi i młodzieżą spełniam swoje powołanie. Od blisko 20 lat prowadzę grupę wsparcia Przystanek Przyjaźń dla naszej młodzieży.  Uczymy się razem budować więzi przyjaźni z każdym człowiekiem, a radosny i wartościowo spędzany czas umacnia nas w codzienności. Od kilku lat prowadzę drużynę piłkarską naszej szkoły.  Treningi i zawody piłki nożnej, również w ramach MSSS Sprawni Razem, kształtują nie tylko umiejętności techniczne, taktyczne i motoryczne zawodników w ulubionej dyscyplinie, ale również cechy wolicjonalne, poczucie wartości i umiejętności współpracy w zespole.

 

Urszula Lang- neurologopeda  – terapia mowy

Studia magisterskie ukończyłam na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kwalifikacje do zawodu logopedy uzyskałam po ukończeniu Studiów Podyplomowych w zakresie logopedii na Akademii Pedagogicznej w Krakowie i  Studiów Podyplomowych w zakresie neurologopedii na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej. Ukończyłam również kursy I, II i III poziomu Makatonu, Manualnej terapii krtani metodą Mathieson, Terapii sensomotorycznej i korekty dysfunkcji ustno-twarzowych. Od 25 lat pracuję z dziećmi i młodzieżą i staram się pomóc każdemu, kto mojej pomocy potrzebuje.

 

 

Alina Sitko – pedagog szkolny, oligofrenopedagog

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałam w placówkach specjalnych, opiekuńczych oraz szkołach.  Stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności w zakresie pomocy i terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, niepełnosprawnościami  poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, konferencjach, webinarach. Praca z dziećmi i młodzieżą daje mi ogromną radość, satysfakcję i spełnienie.

 

Agnieszka Polak – oligofrenopedagog

Agnieszka Polak ukończyła studia magisterskie z pedagogiki specjalnej ze specjalnością wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Absolwentka studiów podyplomowych z terapii pedagogicznej, socjoterapii,  a także zdobyła certyfikat  I i II stopnia Terapii Ręki. Stawia na ciągły rozwój i doskonalenie swoich umiejętności. Zwolenniczka terapii śmiechem, który jest lekarstwem na wiele dolegliwości. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę zdobytą podczas odbytych studiów i szkoleń, ale także podczas rozmów i konsultacji z innymi specjalistami. Prowadzi zajęcia rewalidacyjne dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz jest członkiem zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

 

Anna Sarnecka – fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, masażysta, terapia wad postawy, od kilkunastu lat instruktor narciarstwa zjazdowego, również dla osób niepełnosprawnych.

Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Nieustannie podnoszę swoją wiedzę i kwalifikacje, będąc uczestniczką wielu kursów, warsztatów oraz szkoleń z zakresu fizjoterapii i masażu. Wykładowca  przedmiotów zawodowych teorii i praktyki (masaż, fizjoterapia), egzaminator OKE potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – technik masażysta. Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej. Liczne praktyki zawodowe jako fizjoterapeuta m.in. w Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Kilkuletni udział w projekcie dot. diagnostyki kręgosłupa dzieci i młodzieży „Badanie wad postawy”. Nie boję się wyzwań. Posiadając takie cechy osobowości jak opiekuńczość, troskliwość, serdeczność i życzliwość, w pracy cenię przede wszystkim dobrą relację z dziećmi i młodzieżą.

 

Irmina Labok – oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny

Jestem absolwentką studiów pedagogicznych na kierunku resocjalizacja z animacją kultury, studiów podyplomowych Edukacja i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz terapeutką behawioralną. Posiadam bogate doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością, wymagającą młodzieżą oraz całymi rodzinami. Specjalizuję się głównie w pracy nad zachowaniami niepożądanymi u osób w spektrum autyzmu. W szkole branżowej prowadzę zajęcia rewalidacyjne rozwijające umiejętności społeczne i komunikacyjne w oparciu o autorski program Treningu Umiejętności Społecznych. Niezwykle ważne jest dla mnie stałe podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach, z których uzyskaną wiedzę wykorzystuję w codziennej pracy. Podczas zajęć z uczniami skupiam się przede wszystkim na nauce rozpoznawania i nazywania swoich potrzeb i emocji oraz doskonaleniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z innymi.

 

Joanna Mazurek- terapeuta Integracji Sensorycznej

Już w trakcie studiów podjęłam decyzję, że praca z dziećmi i młodzieżą to moje powołanie i jednocześnie największe wyzwanie zawodowe. To pociągnęło za sobą kolejne decyzje o rozwoju i sprawiło, że trafiłam do ZSS nr 14.
Wywodzę się ze środowiska terapeutów i – między innymi dlatego – w swojej pracy skupiam się na terapii i poprawie jakości funkcjonowania dzieci w życiu codziennym. Ukończyłam dwustopniowy kurs terapii metodą Integracji Sensorycznej i od tego czasu pracuje jako terapeuta metody Integracji Sensorycznej. Jestem zwolenniczką „nauki przez zabawę” i uważam, że postawa ta doskonale przekłada się na prowadzenie efektywnej terapii. Wszystko co dla dzieci jest atrakcyjne i motywujące, zawsze przynosi satysfakcjonujące rezultaty. Szczególną uwagę przykładam do indywidualizacji procesu terapeutycznego odpowiadającej specjalnym potrzebom dziecka. Wierzę, że każdy z nas jest wyjątkowy i niepowtarzalny, a dzięki personalizacji metod terapeutycznych można zagwarantować dobre efekty pracy wszystkim dzieciom. Zawodowo prowadzę terapię dzieci i młodzieży wyłącznie z zaburzeniami Integracji Sensorycznej, jak również dzieci z autyzmem, zespołem Downa oraz niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.

 

Joanna Opilo-Nowak – oligofrenopedagog, logopeda

Jestem nauczycielem dyplomowanym z wieloletnim stażem. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika. Jestem również absolwentką studiów podyplomowych w zakresie Logopedii, Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz Integracji sensorycznej. Ponadto ukończyłam dwuletni Międzynarodowy Kurs Pedagogiki Terapeutycznej Montessori na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, sprzężoną, ruchową, w tym z afazją oraz ze spektrum autyzmu. W swojej pracy podążam za dzieckiem i bazuję na jego mocnych stronach, opierając terapię na budowaniu relacji. W szkole prowadzę zajęcia rewalidacyjne w zakresie terapii mowy.

 

Agnieszka Krupa – nauczyciel rewalidacji

Ukończyłam studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie uzyskałam kwalifikacje oligofrenopedagoga i nauczyciela bibliotekarza. W pracy ważne jest dla mnie budowanie pozytywnych relacji z uczniami i bazowanie na ich mocnych stronach. Chętnie podejmuję działania sprzyjające zwiększeniu aktywności czytelniczej dzieci i młodzieży, gdyż rozumienie, wykorzystywanie i przetwarzanie tekstów to jedna z najważniejszych umiejętności zdobywanych w szkole. Aby wspierać rozwój kompetencji czytelniczych uczniów, organizuję imprezy biblioteczne, motywuję dzieci i młodzież do podjęcia własnej aktywności twórczej z wykorzystaniem szkolnego księgozbioru, a także koordynuję realizację innowacji pedagogicznej, której jestem autorką.

 

Grażyna Brzeżańska – oligofrenopedagog, wychowawca, nauczyciel muzyki i zajęć kształtujących kreatywność

Moje 25 letnie doświadczenie zawodowe pokazuje mi jak ważną rolę w pracy z dziećmi i młodzieżą odgrywa muzyka. Stwarza ona szczególne warunki dla aktywności dziecka. Prowadząc  od kilku lat zajęcia wokalno–muzyczne dla uczniów pragnących rozwijać swoje zamiłowanie do śpiewu na zajęciach pozalekcyjnych widzę jak zajęcia te rozwijają ich wrażliwość na piękno, pozwalają na wyrażanie własnych uczuć i emocji. Działają terapeutycznie, rekreacyjnie i rekompensująco (dają dzieciom możliwość uzyskiwania sukcesów). Uczniowie prezentują swoje umiejętności w formie występów na uroczystościach szkolnych, przeglądach, festiwalach i konkursach.  W ramach edukacji muzycznej umożliwiam również uczniom bezpośredni kontakt z muzyką, przybliżając świat dźwięków poprzez ich uczestnictwo w „Audycjach szkolnych” prowadzonych przez pełnych pasji muzyków Filharmonii Krakowskiej.

 

Ewa Kruc – pedagog specjalny, oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania fizycznego, zajęć artystycznych, manager artystyczny, koordynator projektu „Szkoła Teatralna”

Jestem nauczycielem dyplomowanym z 30-letnim stażem. Ukończyłam studia na kierunku pedagogika specjalna oraz wychowanie fizyczne. Praca z wyjątkowymi osobami jest dla mnie inspiracją do poszerzania własnych horyzontów i doskonalenia zawodowego – liczne szkolenia, kursy, warsztaty. Od kilku lat koordynuję projekt ” Szkoła Teatralna”, w ramach którego prowadzę zajęcia teatralne. We współpracy z aktorami oraz osobami związanymi z filmem i teatrem rozwijamy między innymi inwencję twórczą, kreatywność uczniów oraz ich kontakt ze sztuką za pomocą bogatych w środki przekazu form aktorskich takich jak: etiudy, gra w niekonwencjonalnych przestrzeniach, improwizacje ruchowe z wykorzystaniem gestów, pantomimy oraz w ćwiczeniach dykcji, impostacji głosu, a także w układach choreograficznych – tanecznych, wokalizach. Zdobyte umiejętności wykorzystujemy na imprezach szkolnych, w spektaklach, a także poza, na przykład na planie filmowym.

 

Gabriela Dura – logopeda, terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, oligofrenopedagog

Jestem absolwentką studiów z zakresu: Logopedii, Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, Oligofrenopedagogiki, przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela. Ponadto ukończyłam kursy: Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, I, II, III stopień Makatonu, Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne. Stale podnoszę swoje kwalifikacje, biorąc udział w webinarach, szkoleniach, dyskusjach na grupach specjalistycznych, czytając artykuły i prasę naukową. W szkole prowadzę terapię mowy w ramach zajęć rewalidacyjnych oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Aby zajęcia były atrakcyjne, sięgam po gry planszowe i karciane. Nawet najprostsza gra pomaga spełnić założone cele terapeutyczne. Przyjemnie i pożytecznie.

 

Urszula Żmudzińska – fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej,  oligofrenopedagog

Jestem terapeutą zajęciowym, fizjoterapeuta, terapeutą integracji sensorycznej, terapeutą ręki i oligofrenopedagogiem. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku fizjoterapia na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie gdzie obecnie realizuję studia doktorskie.  Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, z niepełnosprawną intelektualną, z niepełnosprawnością ruchową, zespołem Downa, a także ze spektrum autyzmu. Opracowałam autorski program ćwiczeń sensomotorycznych oraz posiadam liczne publikacje naukowe i wystąpienia na konferencjach naukowych w zakresie terapii zajęciowej i fizjoterapii. Jestem autorem innowacji społecznej dotyczącej dotyczącej dostosowania  przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Regularnie poszerzam swoją wiedzę poprzez liczne kursy doskonalące. Moją pasją jest szeroko rozumiany ruch oraz jego wpływ na funkcjonowanie i jakość życia dziecka. W pracy szczególną uwagę przywiązuję do aktywnego poszukiwania nowych rozwiązań zwiększających samodzielność i funkcjonowanie w życiu codziennym dzieci z trudnościami w nauce, z niepełnosprawnością ruchową, zespołem Downa oraz ze spektrum autyzmu.

 

Ewa Gawor – nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej, oligofrenopedagog, członek Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, instruktor pływania, lekkiej atletyki i narciarstwa.

Jestem nauczycielem z długoletnim stażem pracy. Ukończyłam AWF w Krakowie na kierunku wychowanie fizyczne oraz  studia podyplomowe miedzy innymi z gimnastyki korekcyjnej. W ramach swojego rozwoju zawodowego ukończyłam wiele kursów, szkoleń i warsztatów. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą na wielu płaszczyznach aktywności ruchowej, od zabawy po specjalistyczne treningi z zawodnikami. Łączę wszystkie prawdy o aktywności  i diecie tworząc uśmiech na twarzy ucznia. Organizuję imprezy rekreacyjne i zawody sportowe oraz wakacje na sportowo nad morzem i zimą w górach. RUCH JEST DOBRY NA WSZYSTKO!

 

Sabina Biskup – pedagog specjalny, logopeda, neurologopeda

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Pedagogika, Specjalność Psychopedagogika i Pedagogika Specjalna oraz uzyskałam kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki. Jestem absolwentką podyplomowych studiów logopedycznych oraz podyplomowych studiów z zakresu Neurologopedii Klinicznej z Wczesną Interwencją Logopedyczną. Stale poszerzam swoją wiedzę i doskonalę umiejętności poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach specjalistycznych.
W szkole prowadzę zajęcia rewalidacyjne z zakresu terapii mowy, które skierowane są głównie na podnoszenie poziomu kompetencji językowej i komunikacyjnej uczniów. Jako cel stawiam sobie dążenie do całościowego rozwoju naszych uczniów, wypracowanie jak najlepszej formy komunikacji z otoczeniem, tak aby mogli oni coraz lepiej i sprawniej radzić sobie z wyzwaniami dnia codziennego. Nade wszystko cenię sobie budowanie dobrej relacji z dziećmi, która jest niezwykle istotna dla przebiegu terapii. Jestem członkiem zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

 

Lidia Lizak-Murańska – logopeda

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku filologia polska z logopedią w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki i neurologopedii. Wciąż doszkalam się, poszerzam swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w kursach i webinarach specjalistycznych a także wyszukiwanie informacji w literaturze specjalistycznej  i wymianę doświadczeń z innymi specjalistami w grupach, forach logopedycznych, aby moje działania terapeutyczne były jak najbardziej efektywne. W naszej szkole prowadzę terapię mowy, która nastawiona jest przede wszystkim na rozwijanie komunikacji werbalnej uczniów.  W swojej pracy stawiam przede wszystkim na odpowiednie dostosowanie metod i form pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego ucznia oraz na stworzenie pozytywnej atmosfery podczas zajęć.

 

Martyna Warmbier – psycholog szkolny – terapia psychologiczna

Ukończyłam magisterskie studia psychologiczne na Uniwersytecie Gdańskim, a także studia podyplomowe Psychologia Dzieci i Młodzieży-wspomaganie rozwoju oraz Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne. Obecnie realizuję program studiów podyplomowych na kierunku oligofrenopedagogika. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, z osobami z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, z osobami z chorobami psychicznymi, z osobami w depresji, ale przede wszystkim mam doświadczenie w pracy z człowiekiem z tym mniejszym jak i większym. W swojej pracy skupiam się na stworzeniu relacji bezpiecznej, pełnej akceptacji i zaufania. Narzędziem do osiągnięcia zamierzonych efektów pracy jest dla mnie holistyczne podejście do dziecka. Współpraca z rodzicami, nauczycielami, a także kolegami i bliskimi osobami  z jego otoczenia jest kluczem do sukcesu.

 

Julia Pucka – psycholog, terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka 

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia ze specjalnością psychologia kliniczna z neuropsychologią. Ponadto studia kwalifikacyjne przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa, jak również studia podyplomowe z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Aktualnie swoją wiedzę poszerzam na studiach podyplomowych na kierunku oligofrenopedagogika. W swojej pracy kieruje się przede wszystkim stworzeniem życzliwej i bezpiecznej atmosfery, do każdego dziecka podchodzę w sposób indywidualny, by dostosować metody i formy pracy odpowiednie do jego rozwoju i możliwości. Staram się także wypracować wśród uczniów, na miarę ich możliwości jak najlepszy poziom sfery poznawczej i umiejętności społeczno – emocjonalnych, aby umieli sobie poradzić z różnego rodzaju trudnościami w codziennym życiu.
Mottem mojej pracy są słowa Janusza Korczaka: „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.”

 

Natalia Nowak-Karpierz – psycholog szkolny, oligofrenopedagog, członek Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologii. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz pedagogiki specjalnej – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika. Jestem trenerem TUS. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, a także ich rodzinami. Zdobywałam je w pracy z dziećmi przedszkolnymi i młodzieżą w placówce opiekuńczo – wychowawczej jak również w szkole integracyjnej. Ciągle poszerzam swoją wiedzę i doskonalę umiejętności poprzez udział w różnych szkoleniach i specjalistycznych kursach.

 

Aneta Pyrz – psycholog, oligofrenopedagog – zajęcia rewalidacyjne w Szkole Przysposabiającej do Pracy

Ukończyłam studia na kierunku psychologia a także pedagogika specjalna ze specjalnością oligofrenopedagogika oraz pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku szkolnym oraz przedszkolnym ze spektrum autyzmu. Stale poszerzam swoje kompetencje poprzez udział w kursach i szkoleniach. Jestem trenerem umiejętności społecznych oraz EEG Biofeedback I stopnia. W swojej pracy staram się bazować na mocnych stronach uczniów oraz na kontakcie opartym na akceptacji i zrozumieniu. Pasjonuje mnie praca z uczniami – nie tylko ja wspieram ich, ale także oni stale uczą mnie nowych rzeczy.

 

Dorota Moliszewska – muzyk, oligofrenopedagog, doktor sztuki.

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku fortepian w Akademii Muzycznej w Krakowie. Jestem nauczycielem dyplomowanym z 25-letnim stażem; doświadczenie pedagogiczne zdobyłam prowadząc klasę fortepianu w ZPSM im. M.Karłowicza w Krakowie. Działalność pedagogiczną łączę z działalnością artystyczną pełniąc funkcję akompaniatora na stanowisku starszego wykładowcy na Wydziale Wokalno-Aktorskim w Akademii Muzycznej w Krakowie. W 2019 roku obroniłam tytuł doktora na tutejszej uczelni. Będąc mamą niepełnosprawnego dziecka oraz widząc jak ogromny wpływ na harmonijny rozwój ma kontakt z muzyką, gra na fortepianie oraz podejmowanie różnych aktywności związanych z tą dziedziną, postanowiłam wspierać rozwój dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. W tym celu ukończyłam studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika z arteterapią. W ZSS14 prowadzę zajęcia percepcyjno-motoryczne, które poprzez m.in. naukę gry na pianinie wspomagają rewalidację zaburzonych obszarów wpływając pozytywnie na sferę poznawczą, motoryczną, emocjonalną i komunikacyjną uczniów. Gra na instrumencie daje uczniom poczucie sprawczości, ogromną satysfakcję i przede wszystkim nieskrywaną radość.

Skip to content