Skład Samorządu Uczniowskiego

Skład Samorządu Uczniowskiego 2022/2023

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

Dagmara Masiuda

Zastępca Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego

Tobiasz Cyganik

Członkowie Sekcji Artystycznej

Maria Krawczyk

Kacper Jeżowski

Szymon Gil

Członkowie Sekcji Porządkowej

Piotr Wojtal

Jakub Sender

Jakub Grochal