SZKOŁA TEATRALNA

Projekt „Szkoła Teatralna” zaistniał w naszej szkole dzięki Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „ Nie tylko…” z siedzibą w Warszawie, której celem jest miedzy innymi rozbudzanie aktywności artystycznej – teatralnej oraz scenicznej realizowanej na szkoleniach z aktorami, warsztatach dykcji, impostacji głosu, ruchu scenicznego, pantomimy, choreoterapii, tańca współczesnego oraz warsztatach umuzykalnienia i rytmiki i pracą z kamerą i mikrofonem.
Z Fundacją „Nie tylko…” nasza szkoła współpracuje od stycznia 2016 r.
Jej efektem jest wystawienie kilku spektakli dla szerokiej publiczności – „ Krótkie historie miłosne”, „ Jedzie pociąg z daleka – wakacyjne marzenia”, ” Opowieść wigilijna” , „Akademia Pana Kleksa”
Od stycznia 2022 r. Fundacja NIE TYLKO realizuje projekt SZKOŁA TEATRALNA 2022, dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Cel projektu to tworzenie i realizacja programu pierwszej w Polsce Szkoły Teatralnej (z oddziałami w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Krakowie) dla osób niepełnosprawnych – z niepełnosprawnością intelektualną oraz zespołem Downa.