Dokumenty do pobrania i przetargi

Zabezpieczone: Regulamin pracy
Procedura postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem oraz działań zapobiegawczych
Statut szkoły
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2021/2022
Regulamin określający korzystanie przez uczniów z bezpłatnych podręczników
Regulamin wyjść i wycieczek
PROCEDURA WYDAWANIA OPINII O UCZNIU
Wniosek o wydanie opinii o uczniu
REGULAMIN AUKCJI CHARYTATYWNEJ
Umowy najmu 2017
Umowy najmu 2018
Umowy najmu 2019
Umowy najmu 2020
Umowy najmu 2021
Regulamin wynajmu pomieszczeń
Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Przetarg – izolacja ścian fundamentowych
Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

umieszczono na stronie: 2019-07-17

Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

umieszczono na stronie: 2019-07-17

Izolacja ścian fundamentowych budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie na os. Sportowym 28 – Numer postępowania: ZSS14.21.6.2019

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
– zamieszczono na stronie 21.08.2019 r.

Malowanie holu i korytarzy na parterze w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie, na os. Sportowym 28 – Numer postępowania: ZSS14/26/1/2020

Zamieszczono na stronie 22.07.2020 r.

Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Umieszczono na stronie 06.08.2020

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

Umieszczono na stronie 06.08.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamieszczono na stronie 11.08.2020

Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem i dostosowaniem schodów przy budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie, na os. Sportowym 28 – Numer postępowania: ZSS14/26/2/2020

Zamieszczono na stronie 05.08.2020 r.

informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

Zamieszczono na stronie 20.08.2020

Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zamieszczono na stronie 20.08.2020

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamieszczono na stronie 26.08.2020

Wykonanie i montaż dwóch kompletów drzwi drewnianych przeszklonych wraz z robotami towarzyszącymi w holu budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie na os. Sportowym 28 – Numer postępowania: ZSS14/26/3/2020

Zamieszczono na stronie 29.09.2020 r.

Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zamieszczono na stronie 14.10.2020

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy PZP

Zamieszczono na stronie 14.10.2020

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamieszczono na stronie 16.10.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU REMONTU KORYTARZY I PIĘTRA I
KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 14

Zamieszczono na stronie 21.06.2021

Kosztorys

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU REMONTU KORYTARZY I PIĘTRA I
KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 14

Zamieszczono na stronie 21.06.2021

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU REMONTU KORYTARZY I PIĘTRA I
KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 14

Zamieszczono na stronie 21.06.2021

SWZ

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU REMONTU KORYTARZY I PIĘTRA I
KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 14

Zamieszczono na stronie 21.06.2021

Szczegóły postępowania

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU REMONTU KORYTARZY I PIĘTRA I
KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 14

Zamieszczono na stronie 21.06.2021

Informacja z otwarcia ofert

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU REMONTU KORYTARZY I PIĘTRA I
KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 14

Zamieszczono na stronie 07.07.2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU REMONTU KORYTARZY I PIĘTRA I
KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 14

Zamieszczono na stronie 14.07.2021

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU REMONTU KORYTARZY I PIĘTRA I
KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 14

Zamieszczono na stronie 19.07.2021

Identyfikator postępowania

Remont korytarzy I pietra oraz klatek schodowych w budynku szkoły

Zamieszczono na stronie 20.07.2021

Ogłoszenie o zamówieniu – 2021_BZP 00120266_01

Remont korytarzy I pietra oraz klatek schodowych w budynku szkoły

Zamieszczono na stronie 20.07.2021

SWZ – ZSS14_26_2_2021

Remont korytarzy I pietra oraz klatek schodowych w budynku szkoły

Zamieszczono na stronie 20.07.2021

Załącznik nr 7 do SWZ – STWIOR

Remont korytarzy I pietra oraz klatek schodowych w budynku szkoły

Zamieszczono na stronie 20.07.2021

Załącznik nr 8 do SWZ – Przedmiar robót

Remont korytarzy I pietra oraz klatek schodowych w budynku szkoły

Zamieszczono na stronie 20.07.2021

Informacja z otwarcia ofert

Remont korytarzy I pietra oraz klatek schodowych w budynku szkoły

Zamieszczono na stronie 05.08.2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Remont korytarzy I pietra oraz klatek schodowych w budynku szkoły

Zamieszczono na stronie 10.08.2021