Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci młodzież w Zespole Szkół na osiedlu Sportowym od 1970 roku. Początkowo uczono dwóch zawodów, ale z biegiem lat przybywało nowych kierunków kształcenia. Obecnie szkoła kształci w zawodach:

 • kucharz,
 • cukiernik,
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
 • sprzedawca,
 • ogrodnik,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

W zależności od zapotrzebowania na rynku pracy oraz deklarowanego przez kandydata wyboru przyszłego zawodu szkoła może kształcić w kierunkach:

 • ślusarz,
 • murarz-tynkarz,
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • krawiec.

Nauka zawodu trwa trzy lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz otrzymaniem certyfikatu w języku polskim i angielskim. Z takim dokumentem uczniowie mogą szukać pracy nie tylko w Polsce ale również poza jej granicami.

W czasie nauki uczniowie biorą udział w licznych prestiżowych konkursach zawodowych w Polsce i za granicą. Duże sukcesy osiągają cukiernicy w Ogólnopolskich Turniejach na Najlepszego Ucznia w Zawodzie, zajmując kilkakrotnie pierwsze, drugie i trzecie miejsca. Od jedenastu lat kucharze i cukiernicy zdobywają pierwsze miejsca w Małopolskim Konkursie Kucharsko-Cukierniczym. Cenimy sobie bardzo współpracę ze STOWARZYSZENIEM KUCHARZY I CUKIERNIKÓW POLSKICH. Bardzo cenne dla uczniów są pokazy sztuki kulinarnej i cukierniczej, które odbywają się w ramach zajęć praktycznych w warsztatach szkolnych.

Przez dwa lata nauki zajęcia praktyczne odbywają się w bardzo dobrze wyposażonych warsztatach szkolnych. Dzięki realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską „Dać szansę” oraz „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Małopolsce” uczniowie naszej szkoły mają szansę podnieść swoje umiejętności na ciekawych, inspirujących zajęciach. Współpracujemy z zakładami pracy, gdzie uczniowie odbywają trzeci rok praktyk zawodowych.

Uczniowie otoczeni są indywidualną opieką nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, technologii, jak również praktycznej nauki zawodu. Korzystają z zajęć reedukacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych, terapii EEG Biofeedback oraz pomocy pedagogicznej i psychologicznej. Szkoła umożliwia im rozwijanie ich pasji artystycznych, jak i sportowych.

Od lat ZSZ uczestniczy w wymianie zagranicznej z Niemcami, Czechami, Słowacją.

O sukcesach naszych uczniów mogliśmy przeczytać w lokalnej prasie: „Głosie Nowej Huty”, „Gazecie Wyborczej”, „Dzienniku Polskim” oraz w prasie branżowej „Przeglądzie Piekarskim i Cukierniczym” . Sukcesy naszych uczniów dokumentowała Telewizja Kraków w „Kronice Krakowskiej”.