Terapia oraz opieka psychologiczno-pedagogiczna

Szkoła oferuje uczniom różnorodną terapię. W zależności od potrzeb wychowankowie korzystają z terapii logopedycznej, terapii integracji sensorycznej, terapii metodą EEG Biofeedback. Uczniowie z zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach z reedukacji.

Uczniowie otoczeni są opieką psychologiczną oraz pedagogiczną. W kameralnych pokojach odbywa się terapia psychologiczna, jak również pedagogiczna.