Specjaliści

Oferujemy specjalistyczną opiekę prowadzoną przez doświadczony zespół terapeutów, w skład którego wchodzą:
psycholodzy
pedagodzy
socjoterapeuci
logopedzi
neurologopedzi
rehabilitanci
trenerzy RSA i EEG Biofeedback
terapeuci pedagogiczni
terapeuci behawioralni
trenerzy Umiejętności Społecznych
terapeuci Integracji Sensorycznej
terapeuci Integracji Funkcji Wykonawczych

Terapia prowadzona jest w oparciu o autorskie programy terapeutyczne skrojone na miarę potrzeb dziecka.

 

Krzysztof Bułka – psycholog szkolny – terapia psychologiczna, terapia SI

Ukończyłem studia magisterskie na kierunku Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, jestem pedagogiem, oligofrenopedagogiem terapeutą Integracji Sensorycznej.

Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą z zaburzeniami zachowania i emocji, zaburzeniami lękowymi, niepełnosprawną intelektualnie, z niepełnosprawnością sprzężoną, a także ze spektrum autyzmu.

Opracowałem autorski program pracy muzykoterapeutycznej z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie i zaprojektowałem szkolne Studio Multimedialno-Terapeutyczne.

W swojej pracy pomagam dzieciom w problemach rodzinnych i szkolnych – związanych z agresją, lękiem, postawami buntowniczymi i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym.

 

Małgorzata Włodarczyk – pedagog szkolny

Jestem doświadczonym nauczycielem dyplomowanym z wieloletnim stażem. Ukończyłam na UJ pedagogikę specjalną: resocjalizacja, poźniej uzyskałam kwalifikacje olifrenopedagoga. Od 1999 roku pracuję na stanowisku pedagog szkolny. Poszerzałam swoją wiedzę uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, warsztatach, szkoleniach. Jako pedagog zajmuję się problemami dzieci i młodzieży. Udzielam wsparcia i porad. Organizuję spotkania, imprezy profilaktyczno- wychowawcze. Prowadzę z uczniami zajęcia indywidualne i grupowe. W pracy z dziećmi dążę do kształtowania i wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka. Bardzo lubię pracę z dziećmi. Sprawia mi dużo radości i satysfakcji. Służę wsparciem i pomocą rodzicom i opiekunom, pomagam w rozwiązywaniu różnych trudnych sytuacji oraz kłopotów wychowawczych. Jestem pozytywnie nastawiona do życia i zawsze chętna do pomocy.

 

Katarzyna Kusion – rehabilitant – korekta wad postawy, hipoterapia, zajęcia na basenie

W szkole z dziećmi pracuję już prawie 20 lat. Ukończyłam Akademię Wychowania Fizycznego – na kierunku rehabilitacja ruchowa, kurs masażu. Jestem instruktorem rekreacji ruchowej, instruktorem Nordic Walking, trenerem EEG BFB II stopnia, biorę udział w kursach, warsztatach i konferencjach związanych z wykonywanym zawodem.
Każdy uczeń ma wykonana wstępną diagnozę i indywidualny program działania.
Lubie swoja pracę a dzieci staram się zachęcić do zdrowego i aktywnego trybu życia.

 

 

Elżbieta Wcisło – pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej I stopnia – terapia SI

Od ponad 20 lat pracuję w Zespole Szkół Specjalnych Nr 14 z dziećmi oraz młodzieżą i cały czas uczę się od nich czegoś nowego. Wierzę, że wspólnym wysiłkiem można przekraczać granice i cały czas iść do przodu pomimo przeciwności.

 

 

 

 

 

Magdalena Czapiga – oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej-terapia SI

W ZSS14 pracuję ponad 20 lat. Mam doświadczenie jako nauczyciel i terapeuta. Moją pracę lubię przede wszystkim za możliwość codziennego kontaktu z młodym człowiekiem, od którego stale się uczę.

Integracja sensoryczna jest bardzo atrakcyjną dla ucznia i silnie motywującą do wysiłku terapią. Jest lubiana ze względu na możliwość wykorzystywania podczas niej dużej ilości sprzętu terapeutycznego i tzw. „zabawek terapeutycznych”, w które bogato wyposażony jest nasz szkolny gabinet.

 

 

Małgorzata Kosiba – psycholog, socjoterapeuta, doradca zawodowy

Ukończyła studia Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskiem,  Studium Socjoterapii Dzieci i Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnoślaskim Centrum Psychoterapii oraz Studium Pedagogiczne na Politechnice Krakowskiej. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Oligofrenopedagogiki, Terapii pedagogicznej i arteterapii, Wczesnego wspomagania rozwoju  oraz Doradztwa zawodowego. Ukończyła kurs I stopnia z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Ma uprawnienia trenerskie do prowadzenia zajęć z Integracji Funkcji Wykonawczych i Treningu Umiejętności Społecznych. Odbyła  liczne kursy  i szkolenia z zakresu diagnozy i pracy terapeutycznej z dzieckiem – m.in. Kinezjologie edukacyjną, Specjalistyczny kurs diagnozy neuropsychologicznej psychologicznej dzieci i młodzieży, Diagnozę i terapię zaburzeń zachowania, zachowań opozycyjno-buntowniczych, dyssocjalnych i agresywnych, Trening Umysłu.

 

Kamila Hopej – psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny; członek zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

W swojej pracy cenię przede wszystkim dobrą relację z dziećmi
i młodzieżą, która jest podstawą i warunkiem koniecznym uzyskania jakichkolwiek efektów terapii. Istotna dla mnie jest również współpraca z rodziną oraz z innymi specjalistami, co pozwala na całościowe spojrzenie na funkcjonowanie dziecka lub nastolatka i zrozumienie przyczyn jego trudności.

 

 

DYŻURY TERAPEUTÓW DLA RODZICÓW:


Szkoła Podstawowa:
Pedagog Szkolny – mgr Małgorzata Włodarczyk
wtorek 12.00 – 16.00

Psycholog szkolny:

klasy I-III i VIII a – mgr Małgorzata Kosiba
wtorek 12.00 – 16.00

klasy IV, V, VI, VII i VIII b – mgr Natalia Nowak-Karpierz
wtorek 12.00 – 15.30


Szkoła Branżowa i Przysposabiająca do Pracy
Pedagog szkolny – mgr Alina Sitko
wtorek 12.00 – 16.00

Psycholog Szkolny – mgr Krzysztof Bułka
wtorek 12.00 – 16.00


Logopeda – mgr Urszula Lang
czwartek 12.00 – 16.00


Logopeda – mgr Lidia Lizak
wtorek 12.00 – 16.00