Skład Samorządu Uczniowskiego

Skład Samorządu Uczniowskiego 2021/2022

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

Wiktoria Krupa kl. IIIe Szk.branżowa

Zastępca Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego

Magdalena Kwiatkowska kl. VIIIa Szk. podstawowa

Członkowie Sekcji Artystycznej

Maria Krawczyk kl. VIa Szk. podstawowa

Anna Oleksy kl. IIIa Szk. branżowa

Daria Szczudło kl. Ia Szk. przysposabiająca

Członkowie Sekcji Porządkowej

Tobiasz Cyganik k kl. IIb Szk. branżowa

Kacper Traczyk kl. IVa/Va a Szk. podstawowa

Jakub Grochal kl. IId Szk. przysposabiająca

Poczet sztandarowy:

Miłosz Jamborski kl. IIIa Szk. branżowa

Anna Oleksy kl. IIIa Szk. branżowa

   Sandra Michalczyk kl. IIb Szk. branżowa