Sala gimnastyczna i korekcyjna

Sala gimnastyczna oraz nowocześnie wyposażona sala gimnastyki korekcyjnej wspomagają uczniów w rozwoju fizycznym, służą rehabilitacji, usprawnianiu młodzieży z różnymi potrzebami w zakresie zdrowia fizycznego.

Jednocześnie sala gimnastyczna służy rozwijaniu uzdolnień sportowych szczególnie zainteresowanym wychowankom, mistrzom w różnych dyscyplinach sportowych – uczestnikom spartakiad, mistrzostw, mitingów.