Pracownie – technologia oraz praktyczna nauka zawodu

Pracownie do nauczania technologii, jak również nowocześnie wyposażone pracownie praktycznej nauki zawodu służą zdobywaniu niezbędnych umiejętności uczniom szkoły zawodowej. Szkoła zdobywa fundusze celem ciągłego doposażenia warsztatów szkolnych w najnowszy sprzęt, dzięki któremu uczniowie nabywają umiejętności oczekiwane przez przyszłych pracodawców. W trakcie kształcenia wykorzystywany jest profesjonalny sprzęt np. AGD, tablice interaktywne, jak również literatura fachowa.

Specjalnie dostosowane pracownie służą uczniom szkoły przysposabiającej do pracy. Odbywają się w nich zajęcia z funkcjonowania osobistego i społecznego oraz z przysposobienia do pracy. Sale są systematycznie doposażane w sprzęt potrzebny do praktycznego nauczania: gospodarstwa domowego, obsługi sprzętu, technik użytkowych, prac społecznie użytecznych, ogrodnictwa. SPP korzysta z pracowni, w której uczniowie zdobywają niezbędne umiejętności ze sporządzania posiłków.