Nauczanie indywidualne

Z myślą o dzieciach, które z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w zajęciach z klasą stworzono możliwość zdobywania wiedzy w formie nauczania indywidualnego.

Zespół Szkół oferuje uczniom, którzy rozpoczęli, lub kontynuują naukę tokiem indywidualnym wiele propozycji atrakcyjnego zdobywania wiedzy, pogłębiania umiejętności oraz ciekawego spędzania czasu. Pod opieką nauczyciela prowadzącego, terapeutów i specjalistów uczniowie uczą się, bawią, integrują z grupą rówieśników i środowiskiem, rozwijają swoje zainteresowania, biorą udział w konkursach, uroczystościach szkolnych, spotkaniach okolicznościowych, wycieczkach i in.