Dyrekcja

„O charakterze pracy i wartości wychowawczej zadecyduje zawsze to, kim jest on jako człowiek, jaka jest jego wartość wewnętrzna, jakie skupił w sobie bogactwo duchowe”

Maria Grzegorzewska

 

 

 

 

 

dyrektor mgr Stanisław Wydra

 

 

 

 

 

 

wicedyrektor mgr Wiesława Chytry

 

 

 

 

 

 

wicedyrektor mgr Andrzej Skrzypek

 

 

 

 

 

 

kierownik warsztatów mgr Bożena Kodź

 

 

 

Dyżury dyrekcji

dyrektor mgr Stanisław Wydra – poniedziałek 11.00 – 16.30
wicedyrektor mgr Wiesława Chytry – czwartek 11.00 – 17.00
wicedyrektor mgr Andrzej Skrzypek – wtorek 10.00 – 17.00
kierownik warsztatów mgr Bożena Kodź – środa 10.00 – 16.30