Boiska wielofunkcyjne

Szkoła posiada boiska wielofunkcyjne (z możliwością gry w mini piłkę nożną, piłkę koszykową, piłkę siatkową), bieżnię lekkoatletyczną długości 60 m oraz skocznię w dal. Na wymienionych obiektach uczniowie kształtują i doskonalą swoje umiejętności fizyczne, ruchowe podczas zajęć wychowania fizycznego, jak również rozwijają swoje pasje i zainteresowania sportowe podczas zajęć fakultatywnych. Obiekty udostępniane są mieszkańcom osiedla.