Akademia z okazji 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

W piątek – 29 kwietnia 2022 roku, w Zespole Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie odbyła się uroczysta akademia, poświęcona 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Celem uroczystości było kształtowanie wśród uczniów poczucia przynależności narodowej. Akademia rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły pod kierunkiem p. K. Chraboty i p. W. Krowiaka oraz odśpiewania hymnu państwowego. Następnie prowadzący, pan J. Surowiec zaprosił wszystkich zebranych do obejrzenia przygotowanej części artystycznej. Początek akademii uświetnił taniec biało- czerwonych szarf, uczniów klas 1-3 pod kierunkiem p. M. Nazarewicz. Po wielkich brawach nastała chwila ciszy; na ścianie pojawił się obraz flagi biało- czerwonej. Uczniowie szkoły branżowej przedstawili krótką historię, która przeniosła wszystkich w minione wieki. Mówiono o dziejach i tradycji naszego narodu, o symbolach narodowych: o fladze polskiej, o godle polskim i znaczeniu pieśni. Młodzież przybliżyła wydarzenia związane z uchwaleniem Konstytucji 3 maja. Całość przeplatana była wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych wraz z szkolnym chórem pod kierunkiem p. G. Brzeżańskiej. Następnie, uczniowie szkoły branżowej odczytali wiersz Ignacego Krasickiego pt.” Hymn do miłości ojczyzny”, tuż po nim grupa uczniów szkoły podstawowej i branżowej przy akompaniamencie muzyki zaprezentowała piękny taniec z flagą pod kierunkiem p. G. Brzeżańskiej. Na zakończenie akademii, pan J. Surowiec podziękował wszystkim zebranym za uwagę, w atmosferze refleksji i zadumy uczniowie i nauczyciele powrócili do swoich klas.


PS Serdecznie podziękowania kierowane są dla nauczycieli, którzy z ogromną pieczołowitością przygotowali tę piękną akademię; panu J. Surowcowi, pani M. Pietrasze, pani M. Pałahickiej za scenariusze i prowadzenie; pani G. Brzeżańskiej i pani M. Nazarewicz za oprawę muzyczną; panu B. Łachowi za nagłośnienie i multimedia; pani E. Matyszczak-Jagusztyn, pani D. Olszewskiej, panu Z. Gniewkowi za dekoracje; panu K. Chrabocie, panu W. Krowiakowi za przygotowanie pocztu sztandarowego szkoły; panu K. Pietrasze za zdjęcia .
Agnieszka Darmoń.