Zajęcia otwarte i rekrutacja

Branżowa Szkoła i Szkoła Przyspasabiająca do Pracy zaprasza zainteresowanych uczniów klas ósmych wraz z opiekunami na lekcje otwarte /warsztaty zawodowe/ w terminach:


Luty – Karnawał w zawodach

17.02.22 od godz.10.00-13.00
22.02.22 od godz.15.00-18.00

 

Marzec – wiosenne inspiracje

12.03 – sobota od 9.00-13.00
17.03 – od godz. 10.00-13.00
26.03 – sobota od 9.00-13.00

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną bardzo prosimy o wcześniejszą informację o planowanym uczestnictwie w warsztatach zawodowych
Tel. sekretariat szkoły – 12 6445347; koordynator zajęć – 600293580

 

Rekrutacja do Branżowej Szkoły i Szkoły Przyspasabiającej do Pracy odbędzie się :


29 marca 2022 od godz. 14.00 do 18.00
30 marca 2022 od godz. 15.00 do 18.00


Osoby, które nie mogą uczestniczyć w rekrutacji w powyższym terminie zapraszamy w każdego innego dnia w godzinach pracy dyrekcji.

Wymagane dokumenty:

1. wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej)
2. świadectwo ukończenia klasy siódmej
3. aktualne orzeczenie poradni psychologiczno–pedagogicznej kwalifikujące do kształcenia specjalnego
4. aktualna opinia psychologa
5. orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli uczeń posiada).
6. dwa zdjęcia

Po dokonaniu wyboru szkoły resztę dokumentów należy składać po zakończeniu roku szkolnego

1. wyciąg aktu urodzenia
2. świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu
3. karta zdrowia ucznia
4. skierowanie do szkoły, które wydaje organ prowadzący (urząd miasta lub starosta powiatu)
5. badania o braku przeciwskazań do nauki w zawodzie oraz książeczka sanepid (skierowanie na badania wydaje szkoła)