Pielgrzymka do Częstochowy

Dnia 13 lutego uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy i dwie osoby ze Szkoły Podstawowej wyruszyli do Częstochowy w celu udziału we Mszy św. i zwiedzania jasnogórskiej szopki bożonarodzeniowej. Jest ona w postaci chaty, w której przedstawiono jerozolimskie i polskie Betlejem. Spośród 400 figurek, ok. 300 jest ruchomych. W szopce są postaci przedstawiające codzienne życie – kowal, piekarz, rybak, ludzie stojący przy ognisku, zbierający drewno, praczki, krzątający się przy swoich domach i pasterze opiekujący się zwierzętami. W szopce są też lalki na ruchomych mechanizmach, ubrane w regionalne polskie stroje, a także postaci paulinów. Tradycyjnie nie zabrało też oślicy Amelki, ulubienicy dzieci, jak również innych żywych zwierząt i ptaków. Zakończeniem naszego pobytu na Jasnej Górze była Msza św. sprawowana w Kaplicy Cudownego Wizerunku Matki Bożej.
Po udanym zwiedzaniu wróciliśmy do szkoły pełni wrażeń.