WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Jednym z pierwszych ważniejszych jesiennych wydarzeń w naszej szkole po rozpoczęciu roku szkolnego były wrześniowe wybory do Samorządu Uczniowskiego. To ważny uczniowski obowiązek, aby wybrać swoich reprezentantów, którzy przy współpracy z nauczycielami i dyrekcją będą mieli wpływ na kreowanie szkolnej rzeczywistości.
Wielobarwne plakaty ze zdjęciami, programami wyborczymi, pomysłami czyli kolorowa kampania przedwyborcza wyprzedziła to co miało miejsce w środę 18go września na sali gimnastycznej zaadaptowanej na lokal wyborczy. Tutaj elektorat podejmował poważne decyzje, których rezultatem jest Samorząd Uczniowski w następującym składzie:

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
Anna kl. Ia Szk.branżowa


Zastępca Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego
Karolina kl. IVa Szk. podstawowa


Sekcja artystyczna

Przewodniczący: Kamil kl. Ib Szk. branżowa
Członkowie: Maria kl. Va Szk. podstawowa
Marta kl. IIIb Szk. przysposabiająca

Sekcja porządkowa

Przewodniczący: Katarzyna kl. IIa Szk. branżowa
Członkowie: Sandra kl. VIIIa Szk. podstawowa
Beata kl. Ib Szk. przysposabiająca

Poczet sztandarowy:

Adrian kl. Ib Szk. branżowa
Beata kl. IIIa Szk. branżowa
Anna kl. Ia Szk. branżowa