Rekolekcje Wielkopostne 2019

W czasie Rekolekcji Wielkopostnych ZSS nr 14 pierwszego dnia wyruszyliśmy na pielgrzymkę do kościoła Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. W drugim dniu podczas Eucharystii przeżyliśmy pantomimę Uwolnij mnie, która była przygotowaniem do spowiedzi świętej. Na grupach spotkaniowych w szkole – poznawaliśmy życie św. Bernardety w formie konkursu i opowieści filmowej, wspominaliśmy rekolekcje sprzed roku, uwielbialiśmy Pana Boga śpiewem i tańcem, poznawaliśmy świadectwo życia Katarzyny Rogowiec oraz Cud zachowanego ciała św. Bernadetty po śmierci. W trzecim dniu rekolekcji uczniowie Szkoły Branżowej i starsze klasy SPP i Szkoły Podstawowej byli w kinie Sfinks na filmie – Bernardeta. Cud w Lourdes, a młodsze klasy SPP i SP na grupach spotkaniowych w szkole – poznawały św. Bernardetę przez sztukę – film, muzykę oraz prace plastyczne. Na zakończenie rekolekcji przeżyliśmy Drogę Krzyżową w kościele Księży Pallotynów.