Dofinansowanie od Fundacji ORLEN – DAR SERCA dla naszego projektu

Z radością informujemy, że nasz projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 10 000 zł w konkursie grantowym „Moje miejsce na ziemi” Fundacji ORLEN – DAR SERCA.

Harcerstwo dzieci z niepełnosprawnością intelektualną – ZHP w Zespole Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie to projekt, którego celem głównym jest rozwój harcerstwa dzieci z niepełnosprawnością. W bieżącym roku szkolnym kadra nauczycieli podjęła się rozszerzyć istniejącą drużynę harcerską oraz założyć gromadę zuchową, w skład której wejdą najmłodsze dzieci z klasy pierwszej szkoły podstawowej. Naszymi działaniami w ramach projektu pomagamy dzieciom we wszechstronnym rozwoju – emocjonalnym, intelektualnym, społecznym, duchowym i fizycznym. Chcemy dążyć do wzbudzania w młodych ludziach pasji i motywacji do aktywności pozaszkolnej, jednocześnie dając im taką aktywność.

Program „Moje miejsce na Ziemi” Fundacji ORLEN – DAR SERCA skierowany był do lokalnych organizacji, które chciały zrealizować pomysł na zmianę w swoim najbliższym otoczeniu. Laureaci zostali wyłonieni w drodze konkursu przez Radę Programu składającą się z przedstawicieli Fundacji. Najwyższe oceny otrzymały te inicjatywy, które przyczynią się do pozytywnych zmian w lokalnym otoczeniu, zaangażują w działania mieszkańców, a także wyróżniały się oryginalnością projektu.