Praktyki zawodowe we Frankfurcie nad Odrą

Po raz kolejny grupa dwunastu uczniów Branżowej Szkoły I stopnia nr 31 wzięła udział w projekcie „ Praktyki zagraniczne szansą lepszego startu zawodowego” w ramach programu ERASMUS+ przeprowadzonym przez Internationaler Bund Berlin – Brandenburg gGmbH oraz Internationaler Bund Polska.
Praktyki zawodowe miały miejsce w Niemczech we Frankfurcie nad Odrą i trwały dwa tygodnie. Doświadczenie zawodowe zdobywali uczniowie kierunków: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, ogrodnik, kucharz. Polscy uczniowie poszerzyli umiejętności w zakresie hotelarstwa podczas zajęć w hotelu „Haus Einstein ”, gastronomii – ćwiczenia w kuchni i restauracji, obsługi sali z elementami florystyki i dekoracji stołu, gospodarstwa domowego – pieczenie i gotowanie.
Nauka zawodu to nie wszystko. Podczas pobytu we Frankfurcie uczniowie z Polski poznali podstawy języka niemieckiego, zwyczaje, kulturę, ciekawe miejsca i zabytki sąsiadów zza Odry. Uczestniczyli w animacjach językowych, w warsztatach edukacji międzykulturowej obejmujących fakty i mity o naszych sąsiadach – między stereotypami a rzeczywistością, podobieństwa i różnice kuchni polskiej i niemieckiej oraz pogłębili wiedzę o Niemczech podczas wycieczek do Berlina, Poczdamu, zwiedzania Frankfurtu.
Ponadto dużo radości sprawiła wszystkim wizyta we frankfurckim zwierzyńcu – ogrodzie zoologicznym w malowniczej okolicy , spacer po Koziej Wyspie na Odrze, przejście przez most na Odrze i wizyta w Słubicach, zajęcia na ściance wspinaczkowej, rekreacja w przepięknym „Ogrodzie dla wszystkich” , który zakładali m.in. uczniowie naszej szkoły odbywający praktyki we Frankfurcie w poprzednim roku.
Młodzież wróciła do Krakowa szczęśliwa i pełna wrażeń, dumna z nowych umiejętności i doświadczeń zawodowych. Uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w praktykach zagranicznych.
Wszyscy uczestnicy jednogłośnie stwierdzili, że chcieliby raz jeszcze wyjechać na praktyki zagraniczne.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+.