Obiady 2018/2019

U W A G A   R O D Z I C E !

Zapraszamy wszystkich chętnych na

pyszne domowe  OBIADY

 

STOŁÓWKA  SZKOLNA ROZPOCZYNA DZIAŁALNOŚĆ

JUŻ OD  4  WRZEŚNIA 

 

W  CELU  ZAPLANOWANIA  POSIŁKÓW

 W  NOWYM  ROKU SZKOLNYM

PROSIMY  ZGŁASZAĆ  DEKLARACJĘ

 DO  POKOJU NR 10 

LUB  SEKRETARIATU

 

OBJĘCIE  DOŻYWIANIEM – WYMAGA  PODPISANIA STOSOWNEJ  UMOWY

LUB  DOSTARCZENIA  DECYZJI   MOPS/GOPS   

 

Tu znajdziesz aktualny jadłospis