Spotkanie uczestników projektu ,,KREATOR KARIERY”

 

SPOTKANIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU ,, KREATOR KARIERY”

W SPRAWIE STAŻY ZAWODOWYCH ODBĘDZIE SIĘ

W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 14

29.08.2018 O GODZ. 9.00

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!