Jubileusz Przystanku Przyjaźń

Razem już 15 lat.

Nie do wiary jak ten czas szybko upływa. A jednak dzięki naszej wierze -Przystanek Przyjaźń świętował swoje 15-te urodziny. Najpierw na uroczystej mszy świętej w Kościele Księży Pallotynów przy ul. Bulwarowej – sprawowanej przez ks. Proboszcza Wiesława Wilmańskiego SAC dziękowaliśmy Panu Bogu za dar naszej grupy, naszej wspólnoty. Potem w radosnej i rodzinnej atmosferze spotkaliśmy się na świetlicy szkolnej. Przybyło około 70- ciu Przystankowiczów, wielu nie dotarło, ale wszystkich objęliśmy ciepłymi wspomnieniami przy oglądaniu filmu zdjęciowego z rzutnika. Śmiech i wzruszenie pojawiały się na naszych twarzach, gdy wspominaliśmy nasze przyjacielskie spotkania, wigilie, rekolekcje, grille, pielgrzymki, wycieczki. Pan dyrektor Stanisław Wydra w prezencie ofiarował nam pyszny tort. Po gromkim sto lat z wielki aplauzem śpiewaliśmy : Tak się bawi, tak się bawi Przystanek i rozpoczęło się taneczne świętowanie. Wielkie podziękowania z serca dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego wspaniałego jubileuszu.