Młodość + Kompetencje = Praca

Osoby, które zgłosiły się do projektu

 „Młodość + Kompetencje = Praca”

zapraszamy na spotkanie z organizatorami projektu

 w dniu 21.03.2018 ( środa)  o godz.  12.00

w  kawiarence szkolnej Zespołu Szkół Specjalnych nr 14.