Wycieczka do Kalwarii Zebrzydowskiej

W dniu 23 stycznia uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy i dwie klasy Gimnazjum wyruszyli do Kalwarii Zebrzydowskiej w celu zwiedzania szopek bożonarodzeniowych i udziału we Mszy św. 

Po raz pierwszy w historii bazyliki pojawiła się szopka na dziedzińcu Matki Bożej Anielskiej ze stajenką i figurami Jezusa, Maryi i Józefa w naturalnej skali 1:1.

Druga szopka, ruchoma, ustawiona w środku bazyliki zawiera aż 150 różnych elementów.

Po udanym zwiedzaniu wróciliśmy do szkoły pełni wrażeń.