Ratownicy medyczni w świetlicy szkolnej

Gdyby co dziesiąty mieszkaniec naszej planety
potrafił udzielać pierwszej pomocy, rocznie ocaliłoby to milion ludzi.

Projekt edukacyjny „Mały Ratownik…” ma na celu oswojenie dzieci z ideą pomagania i skupia się na nauce praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Czy wszystkie dzieci po szkoleniu wykonają prawidłowo resuscytację krążeniowo-oddechową nie wiadomo , ale z pewnością nauczyli się numerów alarmowych, jak ułożyć osobę nieprzytomną w pozycji bezpiecznej oraz jak założyć prosty opatrunek. Na koniec szkolenia wszyscy mali ratownicy otrzymali dyplom, słodką niespodziankę, ale co najważniejsze swoją wiedzą mogą teraz podzielić się z innymi.