XVI Przegląd Jasełek

Nasza grupa Jasełkowa uczestniczyła w XVI Przeglądzie Jasełek w Zespole Szkół nr 4 im. Jana Brzechwy. Dziesięć grup kolędniczych z różnych szkół przedstawiało Jasełka z akcentem międzynarodowym. Wszystkie grupy przez Jury konkursu zostały uhonorowane dyplomami i nagrodami.