Andrzejkowym tradycjom stało się zadość..!!

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami zorganizował dla „Dużej Szkoły” Imprezę Andrzejkową. Przy muzyce uczniowie mogli potańczyć, wziąć udział w konkursach i zabawach. Andrzejki bez wróżb byłyby jak …balet bez muzyki, dlatego na czas zabawy zgłosiła się do szkoły Wróżka Lukrecja, która przyjmowała w swoim Studio Wróżb. Kolejka była niemała, ale warto było poczekać, bo Wróżka miała dla wszystkich pomyślne przepowiednie o nowych przyjaźniach, miłościach, powodzeniu w nauce, ciekawych wakacjach. W spornych kwestiach Wróżka „ radziła się” asystenta Fredka, który jak wiadomo nigdy się nie myli… Na głodnych i spragnionych czekał w Kawiarence poczęstunek. Uśmiechy na twarzach mówiły wszystko – to była dobra zabawa!