Adopcja serca

      W tym roku szkolnym ZSS nr 14 przystąpił do projektu „Edukacji Globalnej”. Czym jednak jest edukacja globalna? Są to wszelkie działania edukacyjne i informacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa mające na celu wyjaśnienie, na czym polegają problemy rozwoju współczesnego świata oraz jakie czynniki i w jaki sposób kształtują międzynarodowy rozwój. Edukacja globalna przybliża sytuację w krajach rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, pomaga zrozumieć globalne współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową.
         Nasi uczniowie postanowili działać i nie być obojętnymi na krzywdy innych. Zdali sobie sprawę, że czasem niewiele trzeba, by pomóc innym, dlatego samorząd szkolny zaprasza uczniów, nauczycieli i rodziców do akcji „ADOPCJA SERCA”.
          Adopcja serca to forma pomocy ubogim dzieciom z krajów III świata. Polega ona przede wszystkim na wsparciu finansowym konkretnego dziecka
i umożliwienie mu edukacji. Taką formą pomocy zawsze objęte są dzieci
w trudnej sytuacji życiowej. Nad wydatkami związanymi z edukacją, zdrowiem, wyżywieniem czuwają na miejscu misjonarze oraz wolontariusze.

        Ideą akcji jest „adopcja” dziecka z Afryki – z Zambii – opłacanie mu nauki, ubrań, przyborów szkolnych.

Zbiórka pieniędzy odbędzie się 9 listopada (czwartek).