Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 1 powstała w Zespole Szkół Nr 14 w 2004 r. Młodzież uczęszczająca do szkoły realizuje następujące przedmioty: funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy w następujących modułach:

  • sporządzanie posiłków,
  • gospodarstwo domowe,
  • ogrodnictwo,
  • obsługa sprzętu,
  • prace użyteczne i techniki użytkowe,
  • zajęcia kształtujące kreatywność,
  • wychowanie fizyczne.

Każdy uczeń w zależności od potrzeb objęty jest pomocą: rewalidacyjną, logopedyczną, rehabilitacyjną, hipoterapią, terapią pedagogiczno-psychologiczną, terapią metodą EEG Biofeedback, jak również terapią integracji sensorycznej.

 

Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań na zajęciach z ceramiki w NCK, domach kultury, na basenie na terenie Com-Com Zone. Młodzież uczestniczy również w zawodach sportowych w ramach „Olimpiad specjalnych”. Nasi podopieczni odnoszą znaczące sukcesy.

Aktywnie uczestniczą w cyklicznych imprezach i uroczystościach takich jak: wiosenna i jesienna olimpiada sportowa, Andrzejki, Wigilia, Jasełka, zabawa karnawałowa i walentynkowa, śniadanie wielkanocne, Dzień Dziecka, Dzień Matki. Ponadto uczniowie biorą liczny udział w organizowanych wycieczkach, zielonych szkołach, pielgrzymkach, turnusach rehabilitacyjnych.

 

Z myślą o dzieciach, które z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w zajęciach z klasą stworzono możliwość zdobywania wiedzy w formie nauczania indywidualnego.

My jako pedagodzy widzimy efekty naszej pracy z uczniami; pokazujemy im ich mocne strony, możliwości i talenty.