Stowarzyszenie Dobro Dziecka

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych

 

 

„ … dłonie są krajobrazem serca ” Jan Paweł II

 

 

KRS: 0000718862

Nr konta:

Raiffeisen Bank

19 1750 0012 0000 0000 3889 1038

Sportowe 28, 31-966 Kraków
Wczesne Wspomaganie, Szkoła Podstawowa, Branżowa Szkoła I Stopnia, Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 

 

Główne cele Stowarzyszenia Dobro  Dziecka   to:

  • wspieranie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną,
  • pomoc dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji materialnej,
  • działania na rzecz integracji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną ze środowiskiem społecznym,
  • poprawa bazy lokalowej i wyposażenia szkoły.

 

uczymy  wspieramy  wychowujemy  rozwijamy inspirujemy  pomagamy

 

Pomóż nam spełniać marzenia

 

www.zss14.pl

zss14.krakow@gmail.com