Rozpoczęcie rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych nr 14 przy os. Sportowym 28 w Krakowie

1. W roku szkolnym 2018/2019 będą utworzone dwie klasy:
– oddział dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
– oddział dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym.
2. Klasy prowadzone przez nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje do pracy w edukacji wczesnoszkolnej. Dodatkowo zapewniamy troskliwą opiekę zespołu wspomagającego i wszystkich pracowników szkoły.
3. Oferujemy specjalistyczną opiekę prowadzoną przez doświadczony zespół terapeutów, w skład którego wchodzą:
psycholodzy
pedagodzy
socjoterapeuci
logopedzi
neurologopedzi
rehabilitanci
trenerzy RSA i EEG Biofeedback
terapeuci pedagogiczni
terapeuci behawioralni
trenerzy Umiejętności Społecznych
terapeuci Integracji Sensorycznej
terapeuci Integracji Funkcji Wykonawczych

Terapia prowadzona w oparciu o autorskie programy terapeutyczne skrojone na miarę potrzeb dziecka.
4. Zajęcia lekcyjne odbywają się w budynku szkolnym przeznaczonym dla młodszych uczniów, zlokalizowanym na os. Górali. Wokół znajduje się ogrodzony teren do wypoczynku i prowadzenia szkolnych hodowli i doświadczeń.
5. W budynku znajduje się stołówka szkolna, gdzie podawane są domowe obiady. Jadłospis układany pod nadzorem dietetyka. Na życzenie rodziców istnieje możliwość przygotowania dodatkowych posiłków, np. drugiego śniadania.
Budynek przechodzi gruntowny remont mający na celu stworzenie optymalnych i przyjaznych warunków do nauki naszych małych uczniów.
6. Uczniowie klas I – III mogą korzystać ze świetlicy szkolnej oraz z bogatej oferty zajęć popołudniowych.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz zasad rekrutacji znajdują się w zakładce REKRUTACJA

ZAPRASZAMY