Rada Rodziców

Szanowni Państwo,
Dzięki wsparciu Rodziców, rokrocznie realizuje się wiele przedsięwzięć służących uczniom, takich jak np:
1) dofinansowanie do pikniku i innych imprez szkolnych
2) zakup nagród na konkursy szkolne
3) działalność socjalna (dofinansowanie wycieczek oraz obiadów dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej)
4) dofinansowanie drużyny harcerskiej, zespołu tanecznego i grupy aktorskiej
5) pomoc w zakresie usług poligraficznych, transportowych, projektowych, pielęgnacji zieleni, remontowych i konserwatorskich,
Wierzymy, że w tym roku również udzielimy takiego wsparcia.
Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o zaangażowanie się w gromadzenie składek na rzecz Rady Rodziców.
Zarząd RR

Numer Konta Rady Rodziców:
80 1020 2906 0000 1302 0013 5566
W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko dziecka, klasa