Pracownie – przedmioty ogólnokształcące

Pracownie do nauczania przedmiotów ogólnokształcących znajdują się w budynku na os. Sportowym. Jasne, przestronne sale służą nauce przedmiotów humanistycznych, jak i ścisłych uczniom szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły zawodowej. Poszczególne pracownie wyposażone są w nowoczesne pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, komputery, rzutniki, tablice interaktywne, jak również w tradycyjne środki dydaktyczne: mapy, modele, itp.