Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Cele  Samorządu Uczniowskiego:

 • Zaspakajanie potrzeb społeczności uczniowskiej w zakresie działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej, naukowej;

 • Wyzwalanie pomysłowości uczniów;

 • Kształtowanie gotowości do podejmowania obowiązków i ponoszenia odpowiedzialności za ich realizację;

 • Wyrabianie umiejętności planowania zadań;

 • Wdrażanie do efektywnej pracy zespołowej;

 • Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej;

 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

Wrzesień

 • Organizacja kampanii wyborczej;

 • Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego;

 • Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego, zebranie samorządu, wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy, ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji ;

 • Zagospodarowanie i aktualizacja gabloty SU;

 • Konkurs „Wzorowa klasa”

 

Październik

 • Dzień Edukacji Narodowej – przygotowanie życzeń dla nauczycieli;

 • Zbiórka makulatury – udział w cyklicznym konkursie zorganizowany przez Wydział Środowiska Urzędu Miasta Krakowa;

 • Wizyta u emerytowanej nauczycielki P. Marii Kurdziel, która w październiku obchodzi 100-lecie.

 • Włączenie się do akcji charytatywnej „Adopcja serca”- zbiórka pieniędzy na dzieci z Afryki.

Listopad

 • Pamiętając o zmarłych nauczycielach – odwiedzanie, porządkowanie grobów zmarłych;

 • Narodowe Święto Niepodległości – udział w apelu, wystawienie pocztu sztandarowego;

 • Andrzejki – dyskoteka szkolna z wróżbami i zabawami andrzejkowymi;

Grudzień

 • Dzień bez pytania – wylosowany wcześniej dzień tygodnia będzie dniem bez pytania, dla uczniów ubranych w czapkę mikołajkowa,

 • Szlachetna paczka zbiórka darów materialnych dla ubogich – akcja we współpracy z katechetą;

 • Ciasto na wywiadówkę – polegająca na sprzedaży ciasta, wcześniej upieczonych przez uczniów SU;

 • Boże Narodzenie– wystrój holu, udekorowanie choinki, przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów naszej szkoły, życzenia dla emerytowanych pracowników;

 • Włączenie się do akcji „Góra Grosza” ;

 • Wigilia szkolna i jasełka – pomoc w przygotowaniu wigilii szkolnej oraz w przygotowanie przedstawienia jasełkowego dla społeczności szkolnej;

 Styczeń

 • Włączenie się do akcja charytatywnej WOŚP ;

 • Bal karnawałowy – przygotowanie konkursów, zorganizowanie balu, dekoracja sali, konkurs na najbardziej oryginalny strój karnawałowy.

 II  SEMESTR

Luty

 • Walentynki– wyjście do kina, uruchomienie „poczty walentynkowej” w roli listonoszy członkowie samorządu;

 • Walentynka dla emerytowanych pracowników

 • Dzień bez pytania – wylosowany wcześniej dzień tygodnia, dniem bez pytania, dla uczniów ubranych na czerwono;

 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr ;

 • Podsumowanie konkursu „ Wzorowa klasa”;

 

Marzec

 • Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet. – gazetka okolicznościowa;

 • Pierwszy Dzień  Wiosny – pokaz mody i fryzur;

 • Napełnij miseczkę – zbiórka karmy dla zwierząt w schronisku;

Kwiecień

 • Wielkanoc – życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły – gazetka okolicznościowa;

 • Udział w Wielkanocnym kiermaszu w parafii Ojców Palotynów – zbiórka pieniędzy na wyjazd uczniów z SPP;

 • Zainicjowanie akcji  „Wakacyjna oś czasu” – informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego;

 • Obchody Dnia Ziemi –   wykonanie gazetki okolicznościowej, włączenie się do akcji Sprzątanie Świata z okazji Dnia Ziemi;

 • Dzień bez pytania – wylosowany dzień tygodnia będzie dniem bez pytania dla uczniów ubranych w tym dniu na zielono;

Maj

 • Udział w apelu z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-Maja; wystawienie pocztu sztandarowego.

 • Kolorowy zawrót głowy – ubieramy się w kolory tęczy;

Czerwiec

 • Festyn Rodzinny – pomoc w zorganizowaniu, przygotowaniu i przeprowadzeniu festynu,

 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym ;

 • Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym;

 • Podsumowanie konkursu „Wzorowa klasa”

 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego, wystawienie pocztu sztandarowego.

Samorząd Uczniowski i opiekunowie zastrzegają sobie zmiany do planu pracy według bieżących potrzeb.

Opiekunowie SU:

Krzysztof Chrabota

Lucija Cierniak

Lucyna Radwańska

Wiesław Krowiak

Wolontariat:

– „Adopcja serca” – zbiórka pieniędzy

–  Pamiętamy o zmarłych – odwiedzamy groby nauczycieli i uczniów

– „Wietrzenie szafy”- wymiana ubrań

– „ Podziel się z innymi” – paczka dla potrzebujących na święta

– „Góra grosza”

– Jasełka dla mieszkańców DPS

– WOŚP

– Walentynka dla emerytowanych pracowników

– Udział w Wielkanocnym kiermaszu w parafii Ojców Palotynów

– „Napełnij miseczkę” – dokarmianie zwierząt w schronisku