Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14

 

 

Cele  Samorządu Uczniowskiego:

 • Zaspakajanie potrzeb społeczności uczniowskiej w zakresie działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej, naukowej;
 • Wyzwalanie pomysłowości uczniów;
 • Kształtowanie gotowości do podejmowania obowiązków i ponoszenia odpowiedzialności za ich realizację;
 • Wyrabianie umiejętności planowania zadań;
 • Wdrażanie do efektywnej pracy zespołowej;
 • Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej;
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

 

Wrzesień

 • Organizacja kampanii wyborczej;
 • Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego;
 • Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego, zebranie samorządu, wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy, ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji ;
 • Zagospodarowanie i aktualizacja gabloty SU;
 • Konkurs „Wzorowa klasa”

 

Październik

 • Dzień Edukacji Narodowej – przygotowanie życzeń dla nauczycieli;
 • Zbiórka makulatury – udział w cyklicznym konkursie zorganizowany przez Wydział Środowiska Urzędu Miasta Krakowa;
 • Wizyta u emerytowanej nauczycielki P. Marii Kurdziel, która w październiku obchodzi 100-lecie.
 • Włączenie się do akcji charytatywnej „Adopcja serca”- zbiórka pieniędzy na dzieci z Afryki.

 

Listopad

 • Pamiętając o zmarłych nauczycielach – odwiedzanie, porządkowanie grobów zmarłych;
 • Narodowe Święto Niepodległości – udział w apelu, wystawienie pocztu sztandarowego;
 • Andrzejki – dyskoteka szkolna z wróżbami i zabawami andrzejkowymi;

Grudzień

 • Dzień bez pytania – wylosowany wcześniej dzień tygodnia będzie dniem bez pytania, dla uczniów ubranych w czapkę mikołajkowa,
 • Szlachetna paczka zbiórka darów materialnych dla ubogich – akcja we współpracy z katechetą;
 • Ciasto na wywiadówkę – polegająca na sprzedaży ciasta, wcześniej upieczonych przez uczniów SU;
 • Boże Narodzenie– wystrój holu, udekorowanie choinki, przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów naszej szkoły, życzenia dla emerytowanych pracowników;
 • Włączenie się do akcji „Góra Grosza” ;
 • Wigilia szkolna i jasełka – pomoc w przygotowaniu wigilii szkolnej oraz w przygotowanie przedstawienia jasełkowego dla społeczności szkolnej;

 

 Styczeń

 • Włączenie się do akcja charytatywnej WOŚP ;
 • Bal karnawałowy – przygotowanie konkursów, zorganizowanie balu, dekoracja sali, konkurs na najbardziej oryginalny strój karnawałowy.

 II  SEMESTR

Luty

 • Walentynki– wyjście do kina, uruchomienie „poczty walentynkowej” w roli listonoszy członkowie samorządu;
 • Walentynka dla emerytowanych pracowników
 • Dzień bez pytania – wylosowany wcześniej dzień tygodnia, dniem bez pytania, dla uczniów ubranych na czerwono;
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr ;
 • Podsumowanie konkursu „ Wzorowa klasa”;

 

Marzec

 • Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet. – gazetka okolicznościowa;
 • Pierwszy Dzień  Wiosny – pokaz mody i fryzur;
 • Napełnij miseczkę – zbiórka karmy dla zwierząt w schronisku;

Kwiecień

 • Wielkanoc – życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły – gazetka okolicznościowa;
 • Udział w Wielkanocnym kiermaszu w parafii Ojców Palotynów – zbiórka pieniędzy na wyjazd uczniów z SPP;
 • Zainicjowanie akcji  „Wakacyjna oś czasu” – informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego;
 • Obchody Dnia Ziemi –   wykonanie gazetki okolicznościowej, włączenie się do akcji Sprzątanie Świata z okazji Dnia Ziemi;
 • Dzień bez pytania – wylosowany dzień tygodnia będzie dniem bez pytania dla uczniów ubranych w tym dniu na zielono;

Maj

 • Udział w apelu z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-Maja; wystawienie pocztu sztandarowego.
 • Kolorowy zawrót głowy – ubieramy się w kolory tęczy;

Czerwiec

 • Festyn Rodzinny – pomoc w zorganizowaniu, przygotowaniu i przeprowadzeniu festynu,
 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym ;
 • Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym;
 • Podsumowanie konkursu „Wzorowa klasa”
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego, wystawienie pocztu sztandarowego.

 

Samorząd Uczniowski i opiekunowie zastrzegają sobie zmiany do planu pracy według bieżących potrzeb.

 

Opiekunowie SU:

Krzysztof Chrabota

Lucija Cierniak

Lucyna Radwańska

Wiesław Krowiak

 

Wolontariat:

– „Adopcja serca” – zbiórka pieniędzy

–  Pamiętamy o zmarłych – odwiedzamy groby nauczycieli i uczniów

– „Wietrzenie szafy”- wymiana ubrań

– „ Podziel się z innymi” – paczka dla potrzebujących na święta

– „Góra grosza”

– Jasełka dla mieszkańców DPS

– WOŚP

– Walentynka dla emerytowanych pracowników

– Udział w Wielkanocnym kiermaszu w parafii Ojców Palotynów

– „Napełnij miseczkę” – dokarmianie zwierząt w schronisku