Małopolskie Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe „Sprawni-Razem” zrzeszone w Związku Stowarzyszeń „Sprawni-Razem” założone zostało w 2008 roku przez nauczycieli szkół kształcenia specjalnego. Jest kontynuacją Polskiego Towarzystwa Społeczno-Sportowego „SPRAWNI RAZEM”, członka Międzynarodowej Federacji Sportowej dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (INAS-FID) oraz Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, które działa od roku 1993, a w Naszej szkole od 1998 r.

Pomimo zmiany organizacyjnej ciągłość pracy na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną została zachowana i jest dalej rozwijana.
 


Celem Stowarzyszenia jest:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, doskonalenie sprawności psychofizycznej oraz polepszenie stanu zdrowia dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim.

Propagowanie i popieranie rożnych form rehabilitacji i rekreacji ruchowej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych up. umysłowo w stopniu lekkim.

Oddziaływanie i pogłębianie świadomości społecznej na rzecz poszanowania upośledzonych umysłowo oraz ich integracji ze społeczeństwem.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1. Organizowanie życia sportowego i rekreacji ruchowej wśród osób z upośledzeniem umysłowym.

2. Organizowanie współzawodnictwa sportowego oraz szkolenie zawodników.

3. Organizowanie mistrzostw kraju, województwa w dyscyplinach objętych programem (INAS –FID) – piłka nożna, koszykówka, lekka atletyka, tenis stołowy, narciarstwo, pływanie, biegi przełajowe.

4. Utrzymywanie kontaktów sportowych z odpowiednimi organizacjami w kraju i zagranica.

5. Pozyskiwanie środków finansowych dla prowadzenia działalności statutowej.

6. Organizowanie systematycznego szkolenia uczniów i absolwentów szkół specjalnych w/w dyscyplinach sportu, tworzenie tzw. warunków szkolenia.

7. Organizowanie zimowego i letniego wypoczynku uczniów „Sportowe Wakacje”

 

W praktyce prowadzimy zajęcia treningowe w poszczególnych dyscyplinach sportu (patrz pkt 3) jako uzupełnienie  szkolnych zajęć sportowo- rekreacyjnych . Następnie organizując zawody o randze Mistrzostw Województwa, wybieramy najlepszych, którzy reprezentują województwo małopolskie na Mistrzostwach Polski. Stowarzyszenie skupia w swej działalności 32 placówki specjalne z terenu całego woj. małopolskiego.

Siedziba MSSS „Sprawni -Razem” znajduje się w Zespole Szkół Specjalnych Nr 14 w Krakowie oś. Sportowe 28

Prowadzimy działalność w następujących sekcjach sportowych:

·      narciarstwo biegowe i zjazdowe

·      piłka nożna chłopców i dziewcząt

·      koszykówka dziewcząt i chłopców 

·      biegi przełajowe

·      tenis stołowy

·      pływanie

·      lekka atletyka

·      gry i zabawy rekreacyjne (dwa ognie, wyścigi rzędów)

W w/w dyscyplinach sportowych organizujemy mistrzostwa Województwa Małopolskiego.

Uczniowie i absolwenci Naszej szkoły biorą czynny udział w realizacji celów Stowarzyszenia osiągając znaczące sukcesy sportowe.

Imprezy odbywają się dzięki wsparciu firm: Tekst – Ewa GaworAktualności

Jesienne Biegi Przełajowe w Szymbarku

Jesienne Biegi Przełajowe w Szymbarku

29 września w Szymbarku odbyły się Jesienne Biegi Przełajowe "Sprawni -Razem" po raz kolejny zorganizowane przez tamtejszy SOSW. Na trasach w pobliżu Kasztelu rywalizowali uczniowie i absolwenci szkół specjalnych z województwa małopolskiego. Bardzo dobrze zaprezentowali się uczniowie naszej szkoły. W kategorii dziewcząt drugie miejsce zajęła Adrianna Czekaj z kl. IV. Jej brat Jakub z kl. I a gimnazjum był... [More...]

Mistrzostwa  Małopolski w piłce nożnej w Skotnikach

Mistrzostwa Małopolski w piłce nożnej w...

Mistrzostwami  Małopolski w piłce nożnej MSSS „Sprawni-Razem” zainaugurowało cykl imprez sportowych w nowym roku szkolnym 2016/2017. 15 września na obiektach J&J Sport Center w Skotnikach odbyły się turnieje chłopców do lat 16 oraz dziewcząt w kategorii bez ograniczeń wiekowych. W rozgrywkach nie zabrakło reprezentantów i reprezentantek naszej szkoły, którzy ambitnie rywalizowali z... [More...]

Sportowe wakacje w Dźwirzynie

Sportowe wakacje w Dźwirzynie

Jak co roku w czasie wakacji Małopolskie Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe "Sprawni- Razem", zorganizowało obóz sportowy. Wśród 35 uczestników było 18 uczniów z naszej placówki ( 7 ZSZ, 6 Gim i 5 SP). W tym roku od 5 do 15 lipca  byliśmy ponownie nad Bałtykiem w Ośrodku REJAL w Dźwirzynie koło Kołobrzegu.   [More...]

Wyjazd integracyjno-rekreacyjny do Soli koło Żywca

Wyjazd integracyjno-rekreacyjny do Soli koło...

Dzięki Stowarzyszeniu "Arkadia" działającemu przy naszej szkole oraz rodzicom uczniów, grupa 54 uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Szkoły Zawodowej wraz z wychowawcami, ostatnie dni nauki szkolnej spędziła na wyjeździe integracyjno-rekreacyjnym. Od 20 do 23 czerwca przebywaliśmy w  miejscowości Sól, w Beskidzie Żywieckim, nad rzeką Słanicą. W programie wyjazdu była wycieczka... [More...]

Czwórbój Lekkoatletyczny

Czwórbój Lekkoatletyczny

Zakończyliśmy udział w cyklu imprez sportowych „Sport-Integracja-Zabawa” (realizowanym przez Małopolskie Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe „Sprawni Razem”) zawodami lekkoatletycznymi - Czwórbój LA. Zawody odbyły się na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu „Wschód” (os. Szkolne 39). W imprezie wzięło udział 80 uczestników uczniów szkół podstawowych... [More...]

Wszystkie imprezy - Sprawni Razem