Małopolskie Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe „Sprawni-Razem” zrzeszone w Związku Stowarzyszeń „Sprawni-Razem” założone zostało w 2008 roku przez nauczycieli szkół kształcenia specjalnego. Jest kontynuacją Polskiego Towarzystwa Społeczno-Sportowego „SPRAWNI RAZEM”, członka Międzynarodowej Federacji Sportowej dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (INAS-FID) oraz Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, które działa od roku 1993, a w Naszej szkole od 1998 r.

Pomimo zmiany organizacyjnej ciągłość pracy na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną została zachowana i jest dalej rozwijana.
 


Celem Stowarzyszenia jest:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, doskonalenie sprawności psychofizycznej oraz polepszenie stanu zdrowia dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim.

Propagowanie i popieranie rożnych form rehabilitacji i rekreacji ruchowej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych up. umysłowo w stopniu lekkim.

Oddziaływanie i pogłębianie świadomości społecznej na rzecz poszanowania upośledzonych umysłowo oraz ich integracji ze społeczeństwem.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1. Organizowanie życia sportowego i rekreacji ruchowej wśród osób z upośledzeniem umysłowym.

2. Organizowanie współzawodnictwa sportowego oraz szkolenie zawodników.

3. Organizowanie mistrzostw kraju, województwa w dyscyplinach objętych programem (INAS –FID) – piłka nożna, koszykówka, lekka atletyka, tenis stołowy, narciarstwo, pływanie, biegi przełajowe.

4. Utrzymywanie kontaktów sportowych z odpowiednimi organizacjami w kraju i zagranica.

5. Pozyskiwanie środków finansowych dla prowadzenia działalności statutowej.

6. Organizowanie systematycznego szkolenia uczniów i absolwentów szkół specjalnych w/w dyscyplinach sportu, tworzenie tzw. warunków szkolenia.

7. Organizowanie zimowego i letniego wypoczynku uczniów „Sportowe Wakacje”

 

W praktyce prowadzimy zajęcia treningowe w poszczególnych dyscyplinach sportu (patrz pkt 3) jako uzupełnienie  szkolnych zajęć sportowo- rekreacyjnych . Następnie organizując zawody o randze Mistrzostw Województwa, wybieramy najlepszych, którzy reprezentują województwo małopolskie na Mistrzostwach Polski. Stowarzyszenie skupia w swej działalności 32 placówki specjalne z terenu całego woj. małopolskiego.

Siedziba MSSS „Sprawni -Razem” znajduje się w Zespole Szkół Specjalnych Nr 14 w Krakowie oś. Sportowe 28

Prowadzimy działalność w następujących sekcjach sportowych:

·      narciarstwo biegowe i zjazdowe

·      piłka nożna chłopców i dziewcząt

·      koszykówka dziewcząt i chłopców 

·      biegi przełajowe

·      tenis stołowy

·      pływanie

·      lekka atletyka

·      gry i zabawy rekreacyjne (dwa ognie, wyścigi rzędów)

W w/w dyscyplinach sportowych organizujemy mistrzostwa Województwa Małopolskiego.

Uczniowie i absolwenci Naszej szkoły biorą czynny udział w realizacji celów Stowarzyszenia osiągając znaczące sukcesy sportowe.

Imprezy odbywają się dzięki wsparciu firm: Tekst – Ewa GaworAktualności

Sportowe wakacje w Ostrzeszowie

Sportowe wakacje w Ostrzeszowie

Stało sie już tradycją, że na obóz sportowy LA wyjeżdżamy do Ostrzeszowa. I tego roku zawodnicy Małopolskiego Stowarzyszenia Społeczno-Sportowego „Sprawni-Razem” w dniach od 30 czerwca do 9 lipca gościli w przyjaznym dla nas ośrodku przy ul. Gen. Sikorskiego. Tegoroczny turnus przebiegał w bardzo dobrej atmosferze. Przy pięknej słonecznej pogodzie były: treningi LA na bieżni tartanowej (biegi... [More...]

Spartakiada sportowa najmłodszych

Spartakiada sportowa najmłodszych

Na zakończenie roku szkolnego najmłodsi sportowcy naszej szkoły, uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej we wtorek 24 czerwca bawili się w sport nad zalewem w Nowej Hucie. Po wspólnej rozgrzewce odbyły się wyścigi rzędów, szwedzka gra drużynowa - vidiball, rzucanka siatkarska, bocce, rzuty do kółek na punkty oraz bieg przełajowy na dystansie ok.500 m. Nie zabrakło przerwy na posiłek. Rywalizacja zakończyła... [More...]

Nasze pływanie...

Nasze pływanie...

W piątek 13 czerwca zakończyliśmy całoroczne zajęcia z pływania na basenie Com Com Zom. Wzięło w nich udział 19 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Program obejmował naukę i doskonalenie pływania. Wielu uczestników poprawiło swoją technikę w tej dyscyplinie, brali udział w rywalizacji sportowej, zdobywali medale (K. Trepa, K. Potega, M. Liberacka, G. Stanek, P. Krystecki), inni swobodnie pokonują... [More...]

Festyn Integracyjny

Festyn Integracyjny

5 czerwca uczestniczyliśmy w Festynie Integracyjnym na obiektach KS Borek. Przy bardzo słonecznej pogodzie rozgrywany był turniej piłki nożnej, w którym nasi uczniowie (Kamil Trepa, Michał Walczak, Adam Skóra, Krzysztof Krawczyk, Irek łoboda, Damian Jarzyński oraz absolwent Sebastian Nowacki) po zaciętych meczach zajęli czwarte miejsce. Równocześnie odbywały się konkurencje sprawnościowe w... [More...]

VI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej

VI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej

W ostatni weekend maja reprezentacja chłopców naszej szkoły uczestniczyła w VI Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej Szkół Specjalnych o randze Mistrzostw Polski zorganizowanych w SOSW nr 2 w Gnieźnie. Impreza wyłoniła Mistrza Polski Szkół Specjalnych na rok 2014. Ta piękna impreza sportowa pozwoliła naszym piłkarzom jeszcze bardziej zgrać się, poczuć „ducha rywalizacji”. Mimo, że nie... [More...]

Wszystkie imprezy - Sprawni Razem