Małopolskie Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe „Sprawni-Razem” zrzeszone w Związku Stowarzyszeń „Sprawni-Razem” założone zostało w 2008 roku przez nauczycieli szkół kształcenia specjalnego. Jest kontynuacją Polskiego Towarzystwa Społeczno-Sportowego „SPRAWNI RAZEM”, członka Międzynarodowej Federacji Sportowej dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (INAS-FID) oraz Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, które działa od roku 1993, a w Naszej szkole od 1998 r.

Pomimo zmiany organizacyjnej ciągłość pracy na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną została zachowana i jest dalej rozwijana.
 


Celem Stowarzyszenia jest:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, doskonalenie sprawności psychofizycznej oraz polepszenie stanu zdrowia dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim.

Propagowanie i popieranie rożnych form rehabilitacji i rekreacji ruchowej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych up. umysłowo w stopniu lekkim.

Oddziaływanie i pogłębianie świadomości społecznej na rzecz poszanowania upośledzonych umysłowo oraz ich integracji ze społeczeństwem.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1. Organizowanie życia sportowego i rekreacji ruchowej wśród osób z upośledzeniem umysłowym.

2. Organizowanie współzawodnictwa sportowego oraz szkolenie zawodników.

3. Organizowanie mistrzostw kraju, województwa w dyscyplinach objętych programem (INAS –FID) – piłka nożna, koszykówka, lekka atletyka, tenis stołowy, narciarstwo, pływanie, biegi przełajowe.

4. Utrzymywanie kontaktów sportowych z odpowiednimi organizacjami w kraju i zagranica.

5. Pozyskiwanie środków finansowych dla prowadzenia działalności statutowej.

6. Organizowanie systematycznego szkolenia uczniów i absolwentów szkół specjalnych w/w dyscyplinach sportu, tworzenie tzw. warunków szkolenia.

7. Organizowanie zimowego i letniego wypoczynku uczniów „Sportowe Wakacje”

 

W praktyce prowadzimy zajęcia treningowe w poszczególnych dyscyplinach sportu (patrz pkt 3) jako uzupełnienie  szkolnych zajęć sportowo- rekreacyjnych . Następnie organizując zawody o randze Mistrzostw Województwa, wybieramy najlepszych, którzy reprezentują województwo małopolskie na Mistrzostwach Polski. Stowarzyszenie skupia w swej działalności 32 placówki specjalne z terenu całego woj. małopolskiego.

Siedziba MSSS „Sprawni -Razem” znajduje się w Zespole Szkół Specjalnych Nr 14 w Krakowie oś. Sportowe 28

Prowadzimy działalność w następujących sekcjach sportowych:

·      narciarstwo biegowe i zjazdowe

·      piłka nożna chłopców i dziewcząt

·      koszykówka dziewcząt i chłopców 

·      biegi przełajowe

·      tenis stołowy

·      pływanie

·      lekka atletyka

·      gry i zabawy rekreacyjne (dwa ognie, wyścigi rzędów)

W w/w dyscyplinach sportowych organizujemy mistrzostwa Województwa Małopolskiego.

Uczniowie i absolwenci Naszej szkoły biorą czynny udział w realizacji celów Stowarzyszenia osiągając znaczące sukcesy sportowe.

Imprezy odbywają się dzięki wsparciu firm: Tekst – Ewa GaworAktualności

Mistrzostwa  Małopolski w piłce nożnej w Skotnikach

Mistrzostwa Małopolski w piłce nożnej w...

Mistrzostwami  Małopolski w piłce nożnej MSSS „Sprawni-Razem” zainaugurowało cykl imprez sportowych w nowym roku szkolnym 2016/2017. 15 września na obiektach J&J Sport Center w Skotnikach odbyły się turnieje chłopców do lat 16 oraz dziewcząt w kategorii bez ograniczeń wiekowych. W rozgrywkach nie zabrakło reprezentantów i reprezentantek naszej szkoły, którzy ambitnie rywalizowali z... [More...]

Sportowe wakacje w Dźwirzynie

Sportowe wakacje w Dźwirzynie

Jak co roku w czasie wakacji Małopolskie Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe "Sprawni- Razem", zorganizowało obóz sportowy. Wśród 35 uczestników było 18 uczniów z naszej placówki ( 7 ZSZ, 6 Gim i 5 SP). W tym roku od 5 do 15 lipca  byliśmy ponownie nad Bałtykiem w Ośrodku REJAL w Dźwirzynie koło Kołobrzegu.   [More...]

Wyjazd integracyjno-rekreacyjny do Soli koło Żywca

Wyjazd integracyjno-rekreacyjny do Soli koło...

Dzięki Stowarzyszeniu "Arkadia" działającemu przy naszej szkole oraz rodzicom uczniów, grupa 54 uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Szkoły Zawodowej wraz z wychowawcami, ostatnie dni nauki szkolnej spędziła na wyjeździe integracyjno-rekreacyjnym. Od 20 do 23 czerwca przebywaliśmy w  miejscowości Sól, w Beskidzie Żywieckim, nad rzeką Słanicą. W programie wyjazdu była wycieczka... [More...]

Czwórbój Lekkoatletyczny

Czwórbój Lekkoatletyczny

Zakończyliśmy udział w cyklu imprez sportowych „Sport-Integracja-Zabawa” (realizowanym przez Małopolskie Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe „Sprawni Razem”) zawodami lekkoatletycznymi - Czwórbój LA. Zawody odbyły się na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu „Wschód” (os. Szkolne 39). W imprezie wzięło udział 80 uczestników uczniów szkół podstawowych... [More...]

Powitanie wiosny na sportowo!

Powitanie wiosny na sportowo!

Klub Sportowy „Wanda” oraz dzieci i młodzież Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 na sportowo przywitali wiosnę. Na hali Wandy odbyły się ciekawe zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych zorganizowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. Najpierw odbył się mecz siatkówki uczniowie kontra nauczycielki, który zakończył sie remisem 1-1 w setach. Następnie wszyscy zostali podzieleni na kilka... [More...]

Wszystkie imprezy - Sprawni Razem